Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  C++ Metaprogramowanie w języku C++

  PCPPMET1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • stosowanie metaprogramowania we własnych projektach
  • diagnozowanie błędów związanych z czasem kompilacji (czas przetwarzania szablonów)
  • definiowanie własnych języków zależnych od dziedziny

  Cel

  • identyfikacja obszarów zastosowań metaprogramowania we własnych projektach
  • definiowanie mechanizmów związanych z metaprogramowaniem w języku C++
  • umiejętność definiowania własnych języków zależnych od dziedziny
  • podniesienie reużywalności kodu w projektach

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych programistów programujących w języku C++. Zakłada biegłą znajomość technologii szablonów oraz wzorców projektowych GoF. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z technologią metaprogramowania, która umożliwia im tworzenie elastycznych komponentów.
  Znajomość technologii metaprogramowania w istotnym stopniu podnosi reużywalność kodu w projektach i umożliwia przesunięcie konkretyzacji kodu do binarium z czasu kompilacji do etapu jego obróbki w trakcie przetwarzania szablonów.
  W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z właściwościami biblioteki Boost oraz poznają możliwości definiowania własnych języków zależnych od dziedziny (DSL).

  Wymagania

  • biegłe programowanie w języku C++ z użyciem paradygmatów proceduralnego, obiektowego oraz generycznego
  • podstawowa znajomość paradygmatu programowania funkcyjnego
  • stosowanie systemu szablonów we własnych aplikacjach
  • umiejętność biegłego programowania w środowisku wybranego IDE

  Konspekt

  1. Metaprogramowanie – definicja i zakres zastosowania
   • programowanie czasu kompilacji
   • generatory obiektów
   • złożenia klas
   • wymazywanie typu
  2. Optymalizacja kodu w czasie kompilacji
   • powracający szablon
   • sizeof i jego zastosowanie
   • statyczny polimorfizm
  3. Cechy i manipulacja typem
   • powiązania typów
   • metafunkcje i metafunkcje numeryczne
   • biblioteka Boost Type Traits
   • metafunkcje bezargumentowe
   • implementacja lambda
  4. Iteratory i sekwencje
   • definicja sekwencji i iteratora
   • klasy sekwencji
   • definiowanie własnych sekwencji
  5. Dostępne algorytmy
   • idiomy i abstrakcja algorytmów oraz wielokrotne użycie
   • pojęcie i definicja insertera
   • definiowanie własnych algorytmów
  6. Widoki i adaptery iteratorów
   • pojęcie i definiowanie własnego widoku
   • adapter interatora i jego obsługa
  7. MPL – biblioteka wspierająca metaprogramowanie
   • przegląd możliwości Boost MPL
   • zastosowanie Boost MPL
  8. Języki osadzone zależne od dziedziny
   • języki DSL (ang. domain specific language) i zakresy ich zastosowań
   • biblioteka Boost Spirit jako przykład DSL

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 2 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3751 PLNCena brutto:4613.73 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3583 PLN – tabela nr. 079/C/NBP/2024, z dnia 2024-04-19. Obowiązująca od: 2024-04-23. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy