Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  • Samodzielne budowanie aplikacji z użyciem frameworka Django
  • Precyzyjne i wydajne stosowanie mechanizmów dostarczanych przez Django do szybkiego budowania własnych aplikacji
  • Praktyczne stosowanie wzorca MTV (ang. Model Template View) we własnych aplikacjach

  Cel

  • wykształcenie umiejętności szybkiego tworzenia aplikacji internetowych w języku Python
  • projektowanie aplikacji internetowych zgodnie ze wzorcem MTV (ang. Model View Controller)

  Grupa docelowa

  Szkolenie jest przeznaczone dla programistów tworzących aplikacje internetowe w języku Python. Zajęcia koncentrują się na kształceniu umiejętności i dostarczaniu wiedzy dotyczącej stosowania zestawu bibliotek i wywołań zgrupowanych w ramach framworka Django.
  W trakcie kursu uczestnicy praktycznie sprawdzają swoją wiedzę dotyczącą programowania w języku Python oraz budują aplikację internetową, krok po kroku zapoznając się z modelem MTV (ang. Model View Controller) i MVC (ang. Model View Controller) w praktyce. Ułatwienia i generyczne rozwiązania dostępne w Django, umożliwiają szybkie, wydajne i pozbawione błędów budowanie
  bogatych w funkcjonalność aplikacji.
  Umiejętność używania frameworka Django wzbogaca w sposób znaczący „skrzynkę narzędziową” programisty aplikacji internetowych.

  Wymagania

  • znajomość programowania w języku Python na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym
  • znajomość podstaw programowania aplikacji internetowych
  • znajomość innych frameworków (dla Python lub PHP) będzie bardzo pomocna
  • umiejętność biegłego programowania w wybranym narzędziu IDE

  Konspekt

  1. Wstęp do Django
   • główne elementy składowe
   • integracja z bazami danych
   • organizacja projektu
   • instalacja i przygotowanie do pracy
  2. Model MTV
   • elementy MTV, ich rola i znaczenie
   • elementy MVC, ich rola i znaczenie
   • współpraca komponentów w ramach Django
  3. Obsługa mapowania adresów
   • wyrażenia regularne
   • modularyzacja plików konfiguracyjnych
   • składnia wzorców mapowania
  4. Szablony i ich składnia
   • język szablonów i jego zastosowanie
   • praktyczne przykłady zastosowań języka szablonów
  5. Narzędzia administracyjne
   • zastosowanie narzędzi administracyjnych
   • konfiguracja stron administracyjnych
  6. Obsługa formularzy
   • przesyłanie i walidowanie danych z formularzy
   • metody obsługi danych z formularzy
   • przesyłanie danych binarnych za pomocą formularzy
  7. Widoki i widoki generyczne
   • zastosowanie widoków generycznych
   • przykłady widoków generycznych
   • programowanie z użyciem widoków generycznych
  8. Generowanie danych binarnych
   • obsługa generowania danych binarnych
   • typy MIME i ich obsługa
   • współpraca z narzędziami systemowymi
  9. Obsługa sesji
   • rodzaje obsługi sesji
   • prawidłowa obsługa sesji
   • model obsługi uprawnień w Django
  10. Narzędzia dodatkowe – contrib
   • przegląd narzędzi dodatkowych
   • najczęściej wykorzystywane moduły
  11. Buforowanie i cache danych
   • wydajna obsługa transmisji i zapytań
   • kontrolowanie działania przestrzeni cache
  12. Obsługa wielu języków
   • parametry środowiskowe aplikacji
   • wzorce obsługi wielojęzycznej
   • wydajne systemy szablonów wielojęzycznych
  13. Bezpieczeństwo aplikacji
   • najczęstsze błędy popełniane przez programistów
   • zabezpieczenie aplikacji internetowej
   • uruchamianie wielu instancji aplikacji także w środowisku zabezpieczonym
  14. Strojenie wydajności
   • profilowanie ośrodka internetowego
   • dobre praktyki związane z wydajnością aplikacji
  15. Integracja z istniejącymi rozwiązaniami
   • integrowanie Django z istniejącymi rozwiązaniami programistycznymi
   • praca w środowisku o wysokiej dostępności
   • integrowanie aplikacji z serwerami www

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 4 dni. 
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-26. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka