Cena Netto:
3 400.00 PLN
Brutto: 4 182.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu potwierdzającego umiejętności nabyte w trakcie szkolenia.

Szkolenie ma postać interaktywnego warsztatu, który przekazuje wiedzę o Facylitacji od podstaw – zaczynając od rozróżniania zadań i procesu, przez rolę Facylitatora i Lidera Zadania.

W trakcie szkolenia uczestnicy stają się coraz bardziej świadomi procesu grupowego i poznają (oraz wypróbowują na sobie) kolejne narzędzia, techniki i modele. Ostatni dzień obejmuje planowanie własnego „Warsztatu Facylitowanego”, naukę zawierania kontraktu z grupą i przygotowanie Agendy Procesu dla swojego warsztatu.

 

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Facilitation Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.

Grupa docelowa:

 • osoby, od których wymagana jest umiejętność współpracy w grupie oraz pracy z grupą
 • członkowie i liderzy zespołów zwinnych
 • kierownicy projektów
 • osoby prowadzące spotkania oraz odpowiedzialne za szeroko rozumianą komunikację i współpracę między działami czy firmami mającymi różne cele biznesowe

Uwagi:

Szkolenie trwa 3 dni.

Oferta obejmuje:

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzamin Facilitation Foundation (online)

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch (przy szkoleniach stacjonarnych)
 • dyplom uczestnictwa.

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu. Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu. Certyfikat Sztuka Facylitacji (Facilitation Foundation) jest przyznawany dożywotnio.

 

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Szkolenie Sztuka Facylitacji to sposób na doskonalenie umiejętności i uzyskanie lepszych rezultatów podczas prowadzenia spotkań/warsztatów, dzięki zjednoczeniu ludzi wokół rozwiązania ważnego dla nich problemu. Rolą tego szkolenia jest także przekazanie podstawowej wiedzy o facylitacji (przydatnej dla każdego, kto pracuje z ludźmi).

Kiedy warto zastosować facylitację jako metodę pracy z grupą?

Oto kilka przykładów: zespół ma wiedzę, lecz nie potrafi się nią dzielić; spotkania robocze zabierają zbyt wiele czasu; problemy do rozwiązania są skomplikowane i wymagają współpracy różnych specjalistów; realizacja wypracowanego przez zespół rozwiązania w znacznym stopniu zależy od poziomu osobistego zaangażowania członków grupy; aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności za osiągane wyniki w całym zespole.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Różne Formaty pracy grupy
 • Zadania i Proces (czym są, czym się różnią)
 • Rola Lidera Zadania a rola Facylitatora
 • Przedstawienie modelu: Proces Iceberg®
 • Podstawowe Narzędzia procesu
 • Wskaźnik Indywidualnych Preferencji (Myers Briggs Type Indicator – MBTI®)
 • Omówienie typów osobowości i ich sposobów działania oraz postrzegania otoczenia
 • Narzędzia dla Zadań (omówienie i ćwiczenia)
 • Przegląd Modelu: Proces Iceberg®
 • Narzędzia zbierania danych
 • Debata i Formacja (Debate and Group Formation) jako narzędzie podejmowania decyzji
 • Narzędzia zaawansowanej analizy i zbierania danych
 • Planowanie działań
 • Analiza pola sił (Force Field Analysis)
 • Case study – “Sieć marketów”
 • Planowanie wydarzenia
 • Kontrakt pomiędzy Facylitatorem a grupą
 • Facylitowanie spotkania – Badania Hamburg
 • Modelowanie spotkania według: Process Iceberg®
 • Modele i narzędzia:
 • Rozwiązywanie problemów w organizacji przy pomocy modelu organizacyjnego: Process Iceberg®
 • Profil efektywnego Facylitatora