Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Zarządzanie wymaganiami systemu informatycznego (przypadki użycia)

  AUC1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Wykształcenie umiejętności analizy domeny wymagań oraz przypadków użycia
  • Zapoznanie się z problemami werbalizacji oraz struktury wartości klienta i dostawcy
  • Zredukowanie przepaści informacyjnej w trakcie ustalania wymagań
  • Korelowanie harmonogramu realizacji projektu z przypadkami użycia

  Cel

  • Zwiększenie efektywności w zakresie analizy biznesowej
  • Lepsza kontrola nad ryzykiem pominięcia wymagań i przypadków użycia
  • Redukcja kosztu realizacji projektu
  • Skrócenie czasu analizy wymagań do systemu

  Grupa docelowa

  Szkolenie skierowane jest do analityków, architektów, projektantów oprogramowania oraz dla kierowników zespołów wdrożeniowych. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć, zainteresują także inne osoby zajmujące się specyfikowaniem wymagań dla systemów informatycznych. Szkolenie adresowane
  jest również do członków zespołów testujących oprogramowanie oraz kierowników zespołów programistów którzy w ramach swoich obowiązków weryfikują spełnianie wymagań.

  Wymagania

  • Doświadczenia w analizie i zbieraniu wymagań i analizie wymagań.
  • Znajomość pojęć analizy obiektowej.
  • Orientacja w typowych problemach biznesowych występujących w przedsiębiorstwach.
  • Znajomość podstaw modelowania z użyciem notacji UML.

  Konspekt

  1. Wprowadzenie
   • Rola analityka biznesowego i systemowego
   • Modelowanie z wykorzystaniem przypadków użycia
   • Proces wytwórczy oprogramowania i rola przypadków użycia
  2. Granice systemu
   • Wyróżniki poziomów abstrakcji
   • Powiązanie z wymaganiami
   • Granice systemu – identyfikacja
   • Aktorzy i ich identyfikacja
  3. Modelowanie przypadków użycia
   • Model przypadków użycia
   • Diagramy przypadków użycia
   • Różnica pomiędzy widokiem i pakietem
   • Strukturalny opis przypadków użycia oraz aktorów
   • Opisywanie pakietów
   • Wzorce dokumentowania przypadku użycia i wymagań
  4. Dokumentowanie przypadku użycia
   • Podstawowy przypadek użycia
   • Scenariusze
   • Zasady tworzenia przypadku użycia
   • Tworzenie i aktualizacja diagramów przypadku użycia
   • Powiązania i relacje, rodzaje i identyfikacja
   • Wzorce specyfikacji przypadku użycia
  5. Złożone przypadki użycia
   • Alternatywy – IF, SELECT, scenariusze alternatywne
   • Powtórzenia – FOR, WHILE, REPEAT in any order
   • Błędy oraz sytuacje wyjątkowe
   • Przepływy alternatywne i wymagania specjalne
   • Przerwania
  6. Poziomy abstrakcji
   • Separacja poziomów szczegółowości
   • Biznesowe i systemowe przypadki użycia
   • Metody uwzględniania szczegółów
   • Śledzenie powiązań
   • Zarządzanie wersjami
  7. Zaawansowane aspekty stosowania przypadków użycia
   • Stereotyp, generalizacja i interfejs
   • Wzorce przypadków użycia
   • CRUD
   • Aktorzy specjalni
   • Czas
   • Bazy danych
  8. Realizacje przypadków użycia
   • Zasady realizacji przypadków użycia
   • Model analityczny i systemowy
   • Zaawansowane aspekty realizacji przypadków użycia.
  9. Kontrola przypadków użycia poprzez przeglądy
   • Przeglądanie przypadków użycia
   • Szybki przegląd
   • Rodzaje błędów analizy przypadków użycia i ich identyfikacja
   • Wymagania biznesowe i techniczne
   • Przeglądy zespołowe
   • Elastyczność i kompletność
  10. Zakres zastosowań przypadków użycia
   • Wymagania
   • Analiza, architektura i projektowanie
   • Dokumentowanie i testowanie w planie projektu
  11. Wymagania w projekcie informatycznym
   • Potrzeba a wymaganie
   • Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy
   • Płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy
   • Formalizmy i notacje

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 3 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5400 PLNCena brutto:6642 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3787 PLN – tabela nr. 077/C/NBP/2024, z dnia 2024-04-17. Obowiązująca od: 2024-04-18. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy