Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wykształcenie umiejętności analizy domeny wymagań oraz przypadków użycia
 • Zapoznanie się z problemami werbalizacji oraz struktury wartości klienta i dostawcy
 • Zredukowanie przepaści informacyjnej w trakcie ustalania wymagań
 • Korelowanie harmonogramu realizacji projektu z przypadkami użycia

Cel

 • Zwiększenie efektywności w zakresie analizy biznesowej
 • Lepsza kontrola nad ryzykiem pominięcia wymagań i przypadków użycia
 • Redukcja kosztu realizacji projektu
 • Skrócenie czasu analizy wymagań do systemu

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do analityków, architektów, projektantów oprogramowania oraz dla kierowników zespołów wdrożeniowych. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć, zainteresują także inne osoby zajmujące się specyfikowaniem wymagań dla systemów informatycznych. Szkolenie adresowane
jest również do członków zespołów testujących oprogramowanie oraz kierowników zespołów programistów którzy w ramach swoich obowiązków weryfikują spełnianie wymagań.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 3 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Doświadczenia w analizie i zbieraniu wymagań i analizie wymagań.
 • Znajomość pojęć analizy obiektowej.
 • Orientacja w typowych problemach biznesowych występujących w przedsiębiorstwach.
 • Znajomość podstaw modelowania z użyciem notacji UML.

Konspekt

 1. Wprowadzenie
  • Rola analityka biznesowego i systemowego
  • Modelowanie z wykorzystaniem przypadków użycia
  • Proces wytwórczy oprogramowania i rola przypadków użycia
 2. Granice systemu
  • Wyróżniki poziomów abstrakcji
  • Powiązanie z wymaganiami
  • Granice systemu - identyfikacja
  • Aktorzy i ich identyfikacja
 3. Modelowanie przypadków użycia
  • Model przypadków użycia
  • Diagramy przypadków użycia
  • Różnica pomiędzy widokiem i pakietem
  • Strukturalny opis przypadków użycia oraz aktorów
  • Opisywanie pakietów
  • Wzorce dokumentowania przypadku użycia i wymagań
 4. Dokumentowanie przypadku użycia
  • Podstawowy przypadek użycia
  • Scenariusze
  • Zasady tworzenia przypadku użycia
  • Tworzenie i aktualizacja diagramów przypadku użycia
  • Powiązania i relacje, rodzaje i identyfikacja
  • Wzorce specyfikacji przypadku użycia
 5. Złożone przypadki użycia
  • Alternatywy – IF, SELECT, scenariusze alternatywne
  • Powtórzenia – FOR, WHILE, REPEAT in any order
  • Błędy oraz sytuacje wyjątkowe
  • Przepływy alternatywne i wymagania specjalne
  • Przerwania
 6. Poziomy abstrakcji
  • Separacja poziomów szczegółowości
  • Biznesowe i systemowe przypadki użycia
  • Metody uwzględniania szczegółów
  • Śledzenie powiązań
  • Zarządzanie wersjami
 7. Zaawansowane aspekty stosowania przypadków użycia
  • Stereotyp, generalizacja i interfejs
  • Wzorce przypadków użycia
  • CRUD
  • Aktorzy specjalni
  • Czas
  • Bazy danych
 8. Realizacje przypadków użycia
  • Zasady realizacji przypadków użycia
  • Model analityczny i systemowy
  • Zaawansowane aspekty realizacji przypadków użycia.
 9. Kontrola przypadków użycia poprzez przeglądy
  • Przeglądanie przypadków użycia
  • Szybki przegląd
  • Rodzaje błędów analizy przypadków użycia i ich identyfikacja
  • Wymagania biznesowe i techniczne
  • Przeglądy zespołowe
  • Elastyczność i kompletność
 10. Zakres zastosowań przypadków użycia
  • Wymagania
  • Analiza, architektura i projektowanie
  • Dokumentowanie i testowanie w planie projektu
 11. Wymagania w projekcie informatycznym
  • Potrzeba a wymaganie
  • Struktura systemu wartości klienta i wykonawcy
  • Płaszczyzny porozumienia zamawiającego i wykonawcy
  • Formalizmy i notacje