Cena Netto:
3 600.00 PLN
Brutto: 4 428.00 PLN
Terminy:
Virtual training
01.03.2023-03.03.2023 [PL]

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie certyfikatu z zakresu zarządzania zmianą.

Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty zarządzania zmianą, w tym wpływ zmiany na ludzi oraz szeroko pojęte implikacje wprowadzania zmiany w organizacjach. Podczas szkolenia uczestnicy przechodzą przez cały proces zarządzania zmianą od identyfikacji potrzeby zmiany aż do jej utrwalenia w organizacji.

Szkolenie oparte jest na zestawie dobrych praktyk promowanych przez Change Management Institute – CMI i jest w pełni zgodne z modelem kompetencyjnym CMI Change Manager Competency Model.

Szkolenie zostało opracowane w taki sposób, by kursanci poznali zmianę nie tylko z perspektywy osób, które ją wdrażają lub sponsorują, ale także tych, którzy tej zmianie podlegają.

Pozwala rozwinąć szereg umiejętności, m.in.: powoływania zespołu do zarządzania zmianą, definiowania wizji zmian, opracowywania strategii i planów, komunikowania zmiany, angażowania interesariuszy.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Szkolenie podzielone jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu Change Management Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.
Certyfikat Change Management Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Grupa docelowa:

 • agenci i liderzy zmian
 • kierownicy programów
 • kierownicy projektów
 • analitycy biznesowi
 • właściciele produktów
 • kierownicy zespołów podlegających zmianie

Uwagi:

Szkolenie trwa 3 dni.

Oferta obejmuje: 

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzamin

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.
W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu.
Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.
Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Czym jest zmiana?
 • Jak wspierać ludzi w przejściu przez zmianę?
 • Motywacja - co napędza i motywuje ludzi?
 • Osobiste preferencje i zdobywanie kompetencji
 • Kultura organizacyjna
 • Modele przeprowadzania zmiany
 • Organizacyjna gotowość do zmiany
 • Zespół do spraw zmiany
 • Budowanie zespołu ds. zmian
 • Przygotowanie na sprzeciw i opór
 • Angażowanie interesariuszy
 • Komunikowanie zmiany – co
 • Komunikowanie zmiany – w jaki sposób
 • Planowanie komunikacji