Cena Netto:
2 250.00 PLN
Brutto: 2 767.50 PLN
Terminy:
Virtual training
09.02.2023-10.02.2023 [PL]
09.03.2023-10.03.2023 [PL]

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Autorski warsztat budowy katalogu usług opracowany przez OMEC.

Warsztat może być alternatywą lub uzupełnieniem szkoleń z zakresu zarządzania usługami IT. Jest adresowany do osób, dla których certyfikat nie jest podstawowym celem uczestnictwa w szkoleniach i kursach. Przeznaczony dla tych, którzy potrzebują praktycznego podejścia do tematów związanych z budową i utrzymaniem katalogu usług.

Uczestnicy zapoznają się z metodami identyfikowania usług oraz opisywania ich językiem zrozumiałym dla biznesu. Ponadto zapoznają się ze sposobami definiowania miar oraz rozliczania usług, a także z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem Katalogiem usług.

Cel

Celem warsztatu jest praktyczne definiowanie i identyfikowanie usług IT, jak również budowa Katalogu usług – biznesowego i technicznego.

Grupa docelowa:

 • wszystkie osoby zainteresowane zgłębieniem praktycznej wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie budowy, utrzymaniem i zarządzaniem Katalogiem usług.
 • osoby, które pracują w organizacjach, które przyjęły i dostosowały dobre praktyki zarządzania usługami
 • osoby biorące udział w tworzeniu oferty IT oraz osoby odpowiadające za tworzenie Katalogu usług IT, za definiowanie i bieżące zarządzanie usługami
 • właściciele usług, przedstawiciele Klientów kupujących usługi informatyczne, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i bieżące funkcjonowanie procesu Zarządzania katalogiem usług

Uwagi:

Szkolenie trwa 2 dni.

Oferta obejmuje: Szkolenie stacjonarne*

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego trenera
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki
 • wymianę doświadczeń
 • dyplom uczestnictwa

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Przegląd Zarządzania Usługami
 • Definicja usługi
 • Identyfikowanie usług
 • Katalog usług – usługi biznesowe i techniczne
 • Tworzenie katalogu usług IT
 • Jakości usługi – użyteczność i gwarancja
 • Poziom świadczenia usług
 • Właściciel usługi i Klient usługi
 • Efektywne zarządzanie katalogiem usług IT