Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  C++ Budowa i architektura złożonych systemów w języku C++

  CPPARCH01

  Opis

  Złożone systemy wymagają  opracowanej architektury...

  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami budowy architektury złożonych systemów w języku C++ oraz koncepcjami definiowania architektury, wymaganiami wpływającymi na wybór poszczególnych rozwiązań oraz aspektami specyficznymi dla języka C++. Poznają również aspekty związane z konsolidacją plików obiektów rozbudowanych architektur, przyśpieszeniem konsolidacji oraz stosowaniem podstawowych wzorców.

  Szczególny nacisk kładziemy na aspekty prawidłowego definiowania wymagań co do architektury, zdefiniowania modelu prawidłowego wykonania procesu budowy oraz definiowanie elastycznych interfejsów aplikacyjnych.

  Szkolenie odpowiada potrzebom programistów oraz architektów systemów. Jako bibliotek i narzędzi wspierających używamy oprogramowania otwartego. Szkolenie dedykowane jest osobom które znają już zasady tworzenia aplikacji w języku C++ i nie jest polecane osobom, które dopiero rozpoczynają naukę tego języka.

  Zakres szkolenia:

  •  Model architektury i procesu budowy oprogramowania w języku C++
  •  Przegląd wzorców architektury aplikacji dla przedsiębiorstw
  •  Zapoznanie się ze standardem i składnią nowych właściwości C++


  Informacje o szkoleniu: Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków którzy na co dzień wdrażają techniki i procedury związane z technologiami związanymi z językiem C++ w rzeczywistych projektach. Szkolenie wymaga znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie średnio i zaawansowanym. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych.

  Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone przez trenera na sali szkoleniowej. Wykład 60% ćwiczenia 40%

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:
  •  Stosowanie wzorców projektowych
  •  Stosowanie składni nowego standardu C++, szczególnie w zakresie ułatwiającym obsługę złożonego oprogramowania

  Cel

  •  Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej definiowania architektury systemu w języku C++
  •  Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
  •  Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie aspektów przyśpieszenia budowy złożonych systemów

  Grupa docelowa

  •  Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści programujący w języku C++ w środowiskach tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw
  •  Osoby znające w podstawowym i zaawansowanym zakresie procesy związane z budowaniem dokumentacji projektowej
  •  Programiści tworzący oprogramowanie na platformie systemowej GNU/Linux lub MS Windows
  •  Programiści tworzący aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe

  Wymagania

  •  Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, Visual Studio, NetBeans, vim)
  •  Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
  •  Biegła znajomość narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
  •  Umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do zasad budowy architektury
   Przypomnienie pojęć dotyczących analizy obiektowej
   Główne elementy i zasady modelowania
   Perspektywy rozwiązania informatycznego
   Proces wytwórczy a model
  2. Analiza procesów biznesowych
   Pojęcie procesu biznesowego
   Diagramy aktywności
   Diagramy BPMN
   Przypadki użycia
   Mapowanie i dokumentacja modelu biznesowego
  3. Analiza wymagań
   Zbieranie i dokumentowanie wymagań – wstęp
   Modelowanie i weryfikacja wymagań
  4. Domena biznesowa
   Pojęcie domeny rozwiązania
   Diagram sekwencji
   Diagram komunikacji
  5. Wykładnie SOLID
   Elementy SOLID
   SOLID w praktyce
  6. Analiza domeny
   Klasy analityczne i karty CRC
   Diagram maszyny stanowej
   Diagram zależności czasowych
  7. Architektura rozwiązania – weryfikacja, analiza
   Diagram komponentów
   Diagram wdrożenia
   Wzorce projektowe
   Diagram przeglądu interakcji
  8. Metamodel i zagadnienia zaawansowane
   Rola i pojęcie metamodelu
   MDA i MOF
   OCL i jego zakres zastosowań
   Praktyczne zastosowania profili
   Budowa standardu
  9. Przegląd narzędzi umożliwiających budowanie architektury
   Narzędzia komercyjne
   Narzędzia na licencjach wolnych
  10. Standard języka C++
   Nowoczesne metody zarządzania zasobami w języku C++
   Aspekty praktyczne budowy architektury korporacyjnej
   Proces budowy aplikacji w języku C++

  Uwagi

  Szkolenie trwa 4 dni.

   

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3583 PLN – tabela nr. 079/C/NBP/2024, z dnia 2024-04-19. Obowiązująca od: 2024-04-23. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy