Cena Netto:
5 566.00 PLN
Brutto: 6 846.18 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Złożone systemy wymagają  opracowanej architektury...
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami budowy architektury złożonych systemów w języku C++ oraz koncepcjami definiowania architektury, wymaganiami wpływającymi na wybór poszczególnych rozwiązań oraz aspektami specyficznymi dla języka C++.
Poznają również aspekty związane z konsolidacją plików obiektów rozbudowanych architektur, przyśpieszeniem konsolidacji oraz stosowaniem podstawowych wzorców.
Szczególny nacisk kładziemy na aspekty prawidłowego definiowania wymagań co do architektury, zdefiniowania modelu prawidłowego wykonania procesu budowy oraz definiowanie elastycznych interfejsów aplikacyjnych.
Szkolenie odpowiada potrzebom programistów oraz architektów systemów. Jako bibliotek i narzędzi wspierających używamy oprogramowania otwartego. Szkolenie dedykowane jest osobom które znają już zasady tworzenia aplikacji w języku C++ i nie jest polecane osobom które dopiero rozpoczynają naukę tego języka.

 

Zakres szkolenia:

 •  Model architektury i procesu budowy oprogramowania w języku C++
 •  Przegląd wzorców architektury aplikacji dla przedsiębiorstw
 •  Zapoznanie się ze standardem i składnią nowych właściwości C++11

Informacje o szkoleniu:

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków którzy na co dzień wdrażają techniki i procedury związane z technologiami związanymi z językiem C++ w rzeczywistych projektach. Szkolenie wymaga znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku C++ na poziomie średnio i zaawansowanym. W trakcie zajęć używamy technologii i środowisk otwartych.

 

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone przez trenera na sali szkoleniowej.

Wykład 60% ćwiczenia 40%

 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 •  Stosowanie wzorców projektowych
 •  Stosowanie składni nowego standardu C++11, szczególnie w zakresie ułatwiającym obsługę złożonego oprogramowania

Cel

 •  Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej definiowania architektury systemu w języku C++
 •  Osadzenie narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania
 •  Dokonanie konsolidacji wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie aspektów przyśpieszenia budowy złożonych systemów

Grupa docelowa:

 •  Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści programujący w języku C++ w środowiskach tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw
 •  Osoby znające w podstawowym i zaawansowanym zakresie procesy związane z budowaniem dokumentacji projektowej
 •  Programiści tworzący oprogramowanie na platformie systemowej GNU/Linux lub MS Windows
 •  Programiści tworzący aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe

Uwagi:

Szkolenie trwa 4 dni.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 •  Biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (Eclipse, Visual Studio, NetBeans, vim)
 •  Znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego
 •  Biegła znajomość narzędzi do tworzenia aplikacji z rodziny gcc i binutils
 •  Umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera

Konspekt

 1. Wprowadzenie do zasad budowy architektury
  Przypomnienie pojęć dotyczących analizy obiektowej
  Główne elementy i zasady modelowania
  Perspektywy rozwiązania informatycznego
  Proces wytwórczy a model
 2. Analiza procesów biznesowych
  Pojęcie procesu biznesowego
  Diagramy aktywności
  Diagramy BPMN
  Przypadki użycia
  Mapowanie i dokumentacja modelu biznesowego
 3. Analiza wymagań
  Zbieranie i dokumentowanie wymagań – wstęp
  Modelowanie i weryfikacja wymagań
 4. Domena biznesowa
  Pojęcie domeny rozwiązania
  Diagram sekwencji
  Diagram komunikacji
 5. Wykładnie SOLID
  Elementy SOLID
  SOLID w praktyce
 6. Analiza domeny
  Klasy analityczne i karty CRC
  Diagram maszyny stanowej
  Diagram zależności czasowych
 7. Architektura rozwiązania – weryfikacja, analiza
  Diagram komponentów
  Diagram wdrożenia
  Wzorce projektowe
  Diagram przeglądu interakcji
 8. Metamodel i zagadnienia zaawansowane
  Rola i pojęcie metamodelu
  MDA i MOF
  OCL i jego zakres zastosowań
  Praktyczne zastosowania profili
  Budowa standardu
 9. Przegląd narzędzi umożliwiających budowanie architektury
  Narzędzia komercyjne
  Narzędzia na licencjach wolnych
 10. Standard języka C++11
  Nowoczesne metody zarządzania zasobami w języku C++
  Aspekty praktyczne budowy architektury korporacyjnej
  Proces budowy aplikacji w języku C++