Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Szkolenie oparte jest o laboratorium wykorzystujące aplikacje w technologiach PHP, Java i ASP.NET. W trakcie zajęć przeprowadzona zostanie analiza środowiska sieciowego i usług oraz testy penetracyjne. Stworzony zostanie raport z przeprowadzonych testów. Zostaną również wdrożone zabezpieczenia eliminujące podatności i luki w aplikacjach WWW.

  Cel

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:

  • Bezpieczeństwo aplikacji WWW
  • Zagrożenia związane z zastosowaniem określonych technologii przy budowie aplikacji
  • Narzędzia wykorzystywane przy audytach bezpieczeństwa i testach penetracyjnych WWW
  • Rodzaje audytów (white box, black box)
  • Metody zabezpieczania aplikacji

  Grupa docelowa

  Na szkolenie zapraszamy:

  • Administratorów web
  • Audytorów i pentesterów
  • Osoby zajmujące się bezpieczeństwem zasobów IT w organizacjach/przedsiębiorstwach
  • Osoby chcące poznać zagrożenia, metody ochrony i sposoby testowania zabezpieczeń.

  Wymagania

  Wymagana jest podstawowa znajomość tematyki sieci.
  Na szkoleniach wiedza będzie poszerzana, ale bazowe informacje będą przydatne, a nawet konieczne.

  Konspekt

  1. Audyt konfiguracji usług WWW
   • Testy konfiguracji i implementacji protokołów HTTP/SSL/TLS
    • dozwolone metody HTTP
    • akceptowalne zestawy kryptograficzne
   • Sprawdzenie konfiguracji serwera WWW/kontenera aplikacji, etc.
    • kontrola pozostawionych ustawień domyślnych
    • używane moduły/rozszerzenia serwera
  2. Audyt i testy penetracyjne aplikacji
   • Zabezpieczenia sesji użytkownika
    • możliwość przejęcia uwierzytelnionej sesji
    • poprawność wylogowywania użytkownika
   • Testy zabezpieczeń przed logowaniem brute force
   • Identyfikacja tzw. punktów wejścia – miejsc w aplikacji gdzie możliwa jest interakcja z aplikacją (formularze, sparametryzowane zapytania GET, nagłówki HTTP, etc.)
   • Testy walidacji danych wejściowych w punktach wejścia
   • Fuzzing danych w punktach wejścia
   • SQL Injection
   • Spidering aplikacji i próba pozyskania istniejących nielinkowanych,
   • ukrytych oraz nieprzewidzianych w aplikacji URL
   • Cross Site Scripting
   • Testy bezpieczeństwa javascript
   • Directory Traversal – nieuprawnionego dostępu do systemu plików na serwerach
   • Command Injection
   • HTML Injection, XPath Injection
  3. Sprawdzenie usług towarzyszących
   • Audyt konfiguracji bazy danych
   • Audyt konfiguracji innych komponentów (SOAP, webserwisy, etc.)
   • Analiza mocy kryptograficznej bazy haseł
  4.  Analiza logiczna aplikacji
   • Sprawdzenie możliwości wykorzystania formularzy w sposób nieautoryzowany, np. do wysyłania poczty, pozyskania informacji, etc.
   • Proces rejestracji użytkowników, procesu odzyskiwania, resetu haseł
   • Zasady ustalania haseł użytkowników
   • Badanie dodatkowych zabezpieczeń (captcha, upload plików na serwer, etc)

  Uwagi

  Szkolenie trwa 3 dni.

  Oferta szkoleniowa dotyczy naszych ośrodków w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie.
  Możliwa jest także ich realizacja w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W sprawie terminów oraz innych pytań prosimy o kontakt:

  Dział Handlowy OSEC:

  • e-mail: osec@osec.pl
  • tel: +48 22 861 96 04

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:13200 PLNCena brutto:16236 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3085 PLN – tabela nr. 096/C/NBP/2024, z dnia 2024-05-16. Obowiązująca od: 2024-05-18. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy