Cena Netto:
5 050.00 PLN
Brutto: 6 211.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Akredytowane szkolenie umożliwiające zdobycie dwóch międzynarodowych certyfikatów: z zakresu zwinnego zarządzania projektami oraz analizy biznesowej.

W ramach szkolenia AgilePM & AgileBA Foundation uczestnicy zapoznają się z podstawami obejmującymi filozofię, zasady, role i obowiązki, procesy oraz produkty zwinnego zarządzania. Uzupełnieniem kursu jest wiedza z obszaru analizy biznesowej: konstruowanie uzasadnienia biznesowego, modelowanie oraz prowadzenie warsztatów facylitowanych.

Solidne fundamenty teoretyczne kursu zostały wzbogacone o ćwiczenia ułatwiające zrozumienie wpływu temperamentów, emocji, komunikacji, procesu grupowego, konfliktu i zmian na pomyślną realizację projektu według zasad Agile.

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminów AgilePM Foundation & AgileBA Foundation oraz uzyskania międzynarodowych certyfikatów. 
Certyfikaty AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation są przyznawane dożywotnio.

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele komitetów sterujących
 • kierownicy projektów i liderzy zespołów
 • analitycy biznesowi oraz systemowi
 • twórcy rozwiązań i testerzy
 • managerowie odpowiedzialni za nadzór i kontrolę jakości

Uwagi:

Szkolenie trwa 3 dni.

Oferta obejmuje:

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzamin AgilePM Foundation (online)
 • Egzamin AgileBA Foundation (online)

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Cena nie uwzględnia: opcjonalnego oficjalnego podręcznika (wyd. przez APMG).

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu. Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności. Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu oraz ten zadawany jako praca własna uczestników.

W ramach tego szkolenia przeprowadzane są DWA oddzielne egzaminy, każdy po 40 minut:

 • Egzamin AgilePM Foundation zdaje się na koniec drugiego dnia szkolenia.
 • Egzamin AgileBA Foundation zdaje się na koniec trzeciego dnia szkolenia.

Są też dwa oddzielne certyfikaty, po zdanych egzaminach oczywiście.

Szczegóły dotyczące egzaminów:

 1. Egzamin AgilePM® Foundation
  • Czas trwania: 40 minut
  • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
  • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
  • Język: polski, angielski

 2. Egzamin AgileBA® Foundation
  • Czas trwania: 40 minut
  • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
  • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
  • Język: polski, angielski

Egzaminy są dostępne:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Szkolenie ma postać intensywnego kursu, którego celem jest przekazanie wiedzy metodycznej. Zostało opracowane w taki sposób, by pokrywać wszystkie obszary zwinnego zarządzania projektami.

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Agile
 • Podstawy DSDM
 • Priorytetyzacja MoSCoW
 • Role i obowiązki
 • Proces DSDM
 • Produkty DSDM
 • Praktyki DSDM
 • Wymagania i szacowanie
 • Planning Poker
 • Planowanie i kontrola
 • Koncepcje Testowania
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Jakość i ryzyko
 • DSDM – przypomnienie podstawowych zwrotów i pojęć
 • Podstawy analizy biznesowej
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Wymagania i ich cykl życia
 • Techniki modelowania
 • Interesariusze i Warsztaty Facylitowane