Cena Netto:
2 500.00 PLN
Brutto: 3 075.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Jednodniowe szkolenie dostępne dla osób, które ukończyły akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation.

Szkolenie stanowi rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas szkolenia AgilePM Foundation o zagadnienia z obszaru analizy biznesowej, takie jak: konstruowanie uzasadnienia biznesowego, modelowanie, zbieranie wymagań, warsztaty facylitowane.

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu AgileBA® Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu. 
Certyfikat AgileBA® Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele komitetów sterujących
 • kierownicy projektów i liderzy zespołów
 • analitycy biznesowi i systemowi
 • twórcy rozwiązań i testerzy
 • managerowie odpowiedzialni za nadzór i kontrolę jakości

Uwagi:

Szkolenie trwa 1 dzień. 

Język szkolenia - Polski, Język materiałów - Polski, Język egzaminów - Polski

Oferta obejmuje:

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzamin AgileBA Foundation (online)

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji (w cenie)
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch
 • dyplom uczestnictwa

Cena nie uwzględnia: opcjonalnego oficjalnego podręcznika (wyd. przez APMG)

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje na temat egzaminu. Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 40 minut
 • Objętość: 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (1 odpowiedź z 4)
 • Wynik pozytywny: 50% poprawnych odpowiedzi (25 punktów)
 • Język: polski, angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

Certyfikacja obejmuje materiał omawiany na szkoleniu oraz ten zadawany jako praca własna uczestników.
Certyfikat AgileBA® Foundation jest przyznawany dożywotnio.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Przed szkoleniem kursanci otrzymują materiały dodatkowe, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami, które następnie są szczegółowo omawiane podczas szkolenia.

Kurs podzielony jest na moduły. Po każdym z nich rozwiązywane są przykładowe pytania egzaminacyjne, co pozwala na stopniowe budowanie wiedzy oraz efektywne przygotowanie do późniejszego testu.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • DSDM – przypomnienie podstawowych zwrotów i pojęć
 • Podstawy analizy biznesowej
 • Uzasadnienie Biznesowe
 • Wymagania i ich cykl życia
 • Techniki modelowania
 • Interesariusze i Warsztaty Facylitowane