Zadajecie nam wiele pytań o utrzymanie lub przedłużenie certyfikacji Red Hat – zwłaszcza o RHCA.

Red Hat Certified Architect (RHCA) to w Red Hat najwyższy poziom certyfikacji i wymagania dotyczące utrzymania tego tytułu/statusu są szczególne. Spec z tytułem RHCA musi utrzymywać 5 dowolnych certyfikatów powyżej RHCE lub RHCJD, co nie oznacza, że muszą to być koniecznie wciąż te same certyfikaty, które pierwotnie zdobył. Może on uzyskać zupełnie nowy Certyfikat ekspercki Red Hat (Certificate of Expertise) i pozwolić „wygasnąć” innemu wcześniej zdobytemu.

Jeżeli RHCA uzyskał więcej niż 5 certyfikatów powyżej RHCE lub RHCJD (potwierdzających szczególne kwalifikacje), zdobywa on wyższy poziom certyfikacji RHCA.

Przykłady:

Jeśli zdobył on 7 certyfikatów powyżej RHCE, zostanie RHCA Level III.

Jeśli jeden z tych certyfikatów wygaśnie (stanie się non-current), wówczas będzie on RHCA Level II. 

Jeśli pozwoli on innemu certyfikatowi wygasnąć (non-current), będzie miał na stanie 5 ważnych certyfikacji i będzie nadal RHCA. 

Jeśli liczba jego dowolnych, ważnych certyfikacji spadnie poniżej 5, utraci on swój status RHCA. Będzie on jednak dość łatwy do przywrócenia przez powtórzenie wcześniej wygasłych egzaminów lub przez zdanie egzaminów / zdobycie nowych Certyfikatów eksperckich (Certification of Expertise).

Przypominamy, że generalnie – wszystkie Certyfikacje Red Hat wygasają po 3 latach od daty uzyskania certyfikatu. Ostatnio jednak zespół Red Hat Training and Certification wprowadził pewne zmiany dotyczące wydłużenia okresu ważności wielu certyfikatów Red Hat. Szczegóły zmian na Servicesblogu Red Hat.