FITSM®

Rozsądne podejście do zarządzania usługami IT Kurs obejmuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu zarządzania usługami IT. Omówiony zostanie cel i struktura standardów FitSM, a także ramy procesowe leżące u podstaw FitSM. Ponadto, szkolenie wyjaśnia, w jaki sposób czerpać korzyści z tego rozsądnie małego, otwartego standardu zarządzania usługami IT. Szkolenie i certyfikacja Foundation może odbyć się w ciągu zaledwie JEDNEGO dnia Dlaczego potrzebujesz FitSM® dla swojego systemu procesu zarządzania usługami? Zarządzanie usługami IT jest standardem stosowanym w większości organizacji w celu organizacji IT i usprawnienia działań informatycznych w usługi skierowane do klienta. FitSM jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy chcą być szybko uznani za posiadających kompetencje potrzebne do wdrożenia efektywnych procesów ITSM – bez zagłębiania się w szczegóły innych ram. Podczas gdy innym zbiorom dobrych praktyk brakuje pewnych elementów standaryzacji, FitSM został zaprojektowany w celu wdrożenia audytowalnych standardów, skupiając się tym samym na tym, co najważniejsze w zarządzaniu usługami IT. Po wdrożeniu FitSM organizacje mogą:
  • zrobić krok w kierunku wdrożenia pełnego zestawu procesów zarządzania usługami IT
  • usprawnić świadczenie usług IT przez organizację - przy użyciu zwięzłego, lekkiego i osiągalnego standardu ITSM
  • stosować skuteczne procesy ITSM w środowiskach, w których usługi są realizowane i zarządzane we współpracy z innymi organizacjami
  • skutecznie zarządzać procesami ITSM
  • wdrożenie podstaw skutecznych procesów ITSM - w przypadkach, gdy nie jest konieczne wdrażanie szczegółowych procesów dostarczanych przez inne ramy, takie jak ISO/IEC 20000
  • przyjąć efektywne procesy IT poprzez listy kontrolne i ocenę dojrzałości.