Application Development (JBoss)

JBoss to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się serwerów aplikacyjnych języka Java i jeden z niewielu dystrybuowanych także na liberalnej licencji z dostępem do źródeł. W wydaniu komercyjnym, platforma JBoss to nie tylko sam serwer, ale także pozostające w ścisłej symbiozie technologie poboczne, narzędzia, szkielety aplikacyjne i biblioteki komponentów pozwalające dostarczać klientowi końcowy produkt o bardzo wysokiej jakości. Firma Red Hat, kontynuując filozofię otwartego rozwoju oprogramowania i dostarczania wartości określanych często jako ,,biznesowe'', realizuje i umożliwia doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy w ramach certyfikowanych szkoleń JBoss. Ich ukończenie oraz dodatkowe potwierdzenie egzaminem, jest gwarancją opanowania wiedzy i umiejętności które umożliwiają: Tworzenie nowych aplikacji - przy niższym koszcie i w krótszym czasie Szybkie usuwanie usterek w istniejących rozwiązaniach Łatwe implementowanie nowych właściwości oraz utrzymanie istniejących rozwiązań Szybkie łączenie nowo powstającego rozwiązania z istniejącą infrastrukturą Kompetencje Trenerów OSEC, po raz kolejny uzyskały uznanie Red Hat. Do szkoleń z administrowania systemami, programowania systemowego i niskopoziomowego dochodzą i te, które dotyczą poziomu tworzenia aplikacji kluczowych dla działania przedsiębiorstw. W dniu 1.07.2020 symbole szkoleń JBoss (JB) zmieniły się na AD.