ITIL

W jaki sposób zarządzać usługami IT, aby ich odbiorcom zapewnić odpowiednią jakość usług, dostosowaną do potrzeb klientów i użytkowników? Kto powinien określać potrzeby dotyczące zakresu oraz jakości usług IT? Jakie parametry usług powinny być mierzone, aby doskonalić jakość świadczonych usług? Czy powinno się inaczej podchodzić do zasad dostarczania usług IT przez działy IT, a inaczej przy dostarczaniu ich przez firmy świadczące tego typu usługi komercyjnie?
Na te i inne pytania odpowiada zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT, czyli ITIL®.

Pierwsza wersja ITIL ukazała się w 1989 roku i od tego czasu zdobyła coraz większą popularność i uznanie wśród dostawców i odbiorców usług IT.

ITIL 4 dostarcza kompleksowych wskazówek dotyczących zarządzania usługami IT w gospodarce cyfrowej oraz wspiera ustanowienie i doskonalenie skutecznego, wydajnego i zintegrowanego nadzoru (governance).

Koncentruje się na całościowym spojrzeniu na zarządzanie usługami, obejmuje wszystkie aspekty działania organizacji (cztery wymiary zarządzania usługami), zamiast skupiać się tylko na jednym z obszarów (np. na procesach – na które mocno zwracano uwagę w ITIL v.3®).

Podstawowym modelem ITIL 4 jest System wartości usług (service value system – SVS). Jest to model prezentujący sposób, w jaki wszystkie komponenty i działania współpracują ze sobą, aby umożliwiać współtworzenie wartości dzięki usługom IT.

ITIL 4 zapewnia wytyczne, których potrzebują organizacje, by sprostać nowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem usługami i wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii. Został zaprojektowany w celu zapewnienia elastycznego, skoordynowanego i zintegrowanego systemu skutecznego zarządzania usługami IT.