Data: 31/03/2021
Place: Virtual live event

Dziękujemy Storware, za udostępnienie nagrania

—————————–

 

We współpracy z naszym Partnerem biznesowym – Firmą Storware przygotowaliśmy Webinar o DataCenter 3.0 i roli technologii KubeVirt.

WEBINAR jest ZUPEŁNIE BEZPŁATNY!!!

 

O czym będzie webinar?

Czy konteneryzacja sprawia, że na nowo definiujemy „datacentre”? Ledwo z maszyn fizycznych przeszliśmy na maszyny wirtualne, a już jesteśmy w trakcie kolejnych zmian. I nie chodzi tu tylko o pojawienie się kontenerów, ale o wykorzystanie orkiestracji kontenerów do uruchamiania maszyn wirtualnych.

Problem transformacji technologicznej w kierunku konteneryzacji często nie jest łatwy dla organizacji czy zespołów. Jeśli aplikacje posiadają komponenty, które nadal muszą być zwirtualizowane, przejście między tymi dwoma światami nie jest łatwe.

Na szczęście świat #opensource wielokrotnie udowadniał, że to tylko kwestia czasu, kiedy takie uciążliwości zostaną rozwiązane przez zaangażowaną społeczność. To właśnie KubeVirt stał się idealną odpowiedzią na ten problem. Skoro więc tylko wirtualne zasoby nie dają się łatwo konteneryzować, to może czas na umieszczenie maszyny wirtualnej w kontenerze?

Zagadnienie jest niezwykle ciekawe i może przynieść organizacjom wiele wymiernych korzyści. Od czego zacząć? Jak zrobić to mądrze? Zapraszamy na najbliższe webinarium, gdzie będzie można zmierzyć się z naszymi ekspertami.

——————————-EN————————–

Does containerization make you redefine the „datacentre”? Barely from physical machines, we switched to virtual machines, and we are in the middle of new changes. And it’s not just about the appearance of containers, but about leveraging container orchestration to run VMs.

The problem of technological transformation towards containerization is often not easy for organizations or teams. If the applications have components that still need to be virtualized, the transition between these two worlds is not easy.

Fortunately, the #opensource world has proven time and again that it is only a matter of time before such a nuisance is resolved by a committed community. It was KubeVirt that became the perfect answer to this issue. So if only virtual resources cannot be easily containerized, maybe it’s time to put the VM into a container?

The issue is extremely interesting and can bring many tangible benefits to organizations. Where to start? How to do it wisely? We invite you to the upcoming webinar where you will be able to confront our experts.

———————————————————–

 

Temat: DataCenter 3.0 – The Role of KubeVirt Technology (EN)

Uwaga – webinar w j. angielskim

 

Termin – 31.03.2021 godz. 17:00

Prowadzący:

  • Piotr Baranowski – CTO/VP OSEC
  • Paweł Mączka – CTO/VP Storware

 

Rejestracja konieczna – ZAREJESTRUJ

 

DataCenter 3.0 The Role of KubeVirt Technology

Zapraszamy!