W imieniu Organizatorów, czyli WJUGa (Warsaw Java User Group), zapraszamy na prezentację (i demo) naszego Konsultanta, Trenera i Eksperta – Andrzeja Goławskiego – CI/CD on OKD (Origin Community Distribution of Kubernetes). 

CI/CD to praktyki, które w świecie programistycznym są obecne od wielu lat. Można rzec, że stanową przyjęty standard i zostały na trwałe wpisane w proces wytwarzania oprogramowania. Mimo, że wydają się oczywiste w zastosowaniu, są sytuacje, gdy ich wdrożenie w danej organizacji napotyka trudności…

Andrzej opowie jak w prosty i szybki sposób można stworzyć pipeline odpowiedzialny za ciągłe budowanie oraz wdrażanie aplikacji w ramach platformy OKD. Teorię poprze przykładami zaprezentowanymi na „żywym organizmie” – czyli działającej instancji OKD.

Szczegóły spotkania – https://osec.pl/barcamp/265-wjug-cicd-on-okd

Rejestracja – przez Meetup (https://www.meetup.com/pl-PL/Warszawa-JUG/events/268432935/)

Zapraszamy

wjug.jpeg