Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • programowanie z użyciem mechanizmów dostępnych w ramach Zend Framework
  • umiejętność poprawnej dekompozycji aplikacji na warstwy i definiowanie współpracy pomiędzy nimi
  • podnoszenie reużywalności kodu i zmniejszanie jego ilości przy zachowaniu zdefiniowanej funkcjonalności.

  Cel

  • zapoznanie się z Zend Framework
  • praktyczne wykorzystanie mechanizmów dostarczanych w ramach Zend Framework
  • podniesienie efektywności programowania i poprawienie jakości wytwarzanego kodu

   

  Grupa docelowa

  Szkolenie jest przeznaczone dla programistów PHP, którzy tworzą aplikacje internetowe i portale i chcą zapoznać się z jednym z najważniejszych frameworków dla języka PHP.
  W trakcie zajęć słuchacze kształcą umiejętność prawidłowego implementowania kodu aplikacji z użyciem wywołań i bibliotek dostępnych w ramach Zend Framework.

  Wymagania

  • umiejętność programowania w języku PHP na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym
  • biegła praca w wybranym środowisku IDE
  • znajomość dowolnego innego frameworka dla języka PHP będzie bardzo pomocna
  • znajomość technologii internetowych (HTTP, HTML, XML, JavaScript, CSS, DOM itp.)

  Konspekt

  1. Zend Framework
   • Dlaczego używać frameworków
   • Wzorzec MVC w Zend Framework
   • Wprowadzenie do Zend Framework
  2. Struktura aplikacji Zend Framework
   • Dependency Injection
   • Autoloader
   • Konfiguracja
   • EventManager
   • Apikacja szkieletowa
  3. MVC
   • Moduły
   • Kontroler
   • Routing
   • Widok
   • Model
  4. Data Access
   • Połączenie z bazą danych
   • Pobieranie danych
   • Zapis do bazy danych
   • Transakcje
   • Profiler
  5. Model i ORM
   • Co to jest ORM
   • Jak się ma ORM do Zend Framework
   • Koncepcja modelu danych
   • Budowanie modelu
   • Przetwarzanie danych
  6. Testy
   • Testy jednostkowe
   • Testy funkcjonalne
   • Automatyzacja testów
  7. Uwierzytelnianie i autoryzacja
   • Moduł Zend\Authentication
   • Adaptery
   • Moduł Zend\Permissions
  8. Formularze i obsługa danych
   • Formularze
   • Walidacja
   • Filtrowanie
   • Data Object
  9. Podstawowe komponenty
   • Config
   • Cache
   • Log
   • Mail
   • Navigation
   • Paginator
   • Console
  10. HTTP
   • Protokół HTTP
   • Zend\Http
   •  Http Client
  11. Obsługa wielu jęyzków i lokalizacja
   • I18n
   • Wspierane formaty
   • Obsługa walut
   • Obsługa daty
   • Tłumaczenia
  12. Web services
   • SOAP
   • REST
   • Zend\Json

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3769 PLN – tabela nr. 235/C/NBP/2023, z dnia 2023-12-04. Obowiązująca od: 2023-12-05. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka