Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Tylko dla grup zamkniętych! 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • programowanie z użyciem mechanizmów dostępnych w ramach Zend Framework
 • umiejętność poprawnej dekompozycji aplikacji na warstwy i definiowanie współpracy pomiędzy nimi
 • podnoszenie reużywalności kodu i zmniejszanie jego ilości przy zachowaniu zdefiniowanej funkcjonalności.

Cel

 • zapoznanie się z Zend Framework
 • praktyczne wykorzystanie mechanizmów dostarczanych w ramach Zend Framework
 • podniesienie efektywności programowania i poprawienie jakości wytwarzanego kodu

 

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla programistów PHP, którzy tworzą aplikacje internetowe i portale i chcą zapoznać się z jednym z najważniejszych frameworków dla języka PHP.
W trakcie zajęć słuchacze kształcą umiejętność prawidłowego implementowania kodu aplikacji z użyciem wywołań i bibliotek dostępnych w ramach Zend Framework.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • umiejętność programowania w języku PHP na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym
 • biegła praca w wybranym środowisku IDE
 • znajomość dowolnego innego frameworka dla języka PHP będzie bardzo pomocna
 • znajomość technologii internetowych (HTTP, HTML, XML, JavaScript, CSS, DOM itp.)

Konspekt

 1. Zend Framework
  • Dlaczego używać frameworków
  • Wzorzec MVC w Zend Framework
  • Wprowadzenie do Zend Framework
 2. Struktura aplikacji Zend Framework
  • Dependency Injection
  • Autoloader
  • Konfiguracja
  • EventManager
  • Apikacja szkieletowa
 3. MVC
  • Moduły
  • Kontroler
  • Routing
  • Widok
  • Model      
 4. Data Access
  • Połączenie z bazą danych
  • Pobieranie danych
  • Zapis do bazy danych
  • Transakcje
  • Profiler           
 5. Model i ORM
  • Co to jest ORM
  • Jak się ma ORM do Zend Framework   
  • Koncepcja modelu danych
  • Budowanie modelu
  • Przetwarzanie danych
 6. Testy
  • Testy jednostkowe
  • Testy funkcjonalne
  • Automatyzacja testów
 7. Uwierzytelnianie i autoryzacja
  • Moduł Zend\Authentication
  • Adaptery
  • Moduł Zend\Permissions   
 8. Formularze i obsługa danych
  • Formularze
  • Walidacja
  • Filtrowanie
  • Data Object                    
 9. Podstawowe komponenty
  • Config
  • Cache
  • Log
  • Mail
  • Navigation
  • Paginator
  • Console
 10. HTTP
  • Protokół HTTP          
  • Zend\Http
  •  Http Client
 11. Obsługa wielu jęyzków i lokalizacja
  • I18n
  • Wspierane formaty
  • Obsługa walut
  • Obsługa daty
  • Tłumaczenia
 12. Web services
  • SOAP
  • REST
  • Zend\Json