Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Zarządzanie wymaganiami w praktyce (warsztat dla analityków)

  AZW2

  Opis

  Umiejętności doskonalone podczas warsztatu:

  • doprecyzowywanie wymagań
  • prowadzenie wywiadu
  • organizacja i prowadzenie warsztatu
  • formułowanie wizji systemu, user story i kryteriów akceptacji
  • tworzenie makiet, rysowanie wybranych diagramów UML
  • uzgadnianie priorytetów wymagań

  Cel

  • ćwiczenie technik prowadzenia rozmowy, warsztatu, słuchania i zadawania pytań
  • formułowanie wymagań, kryteriów i procedur
  • tworzenie własnych dokumentów
  • modelowanie zależności pomiędzy wymaganiami

  Grupa docelowa

  Warsztat przeznaczony jest dla analityków systemów IT, zarówno dla analityków biznesowych jak i systemowych, kierowników projektów, koordynatorów i osób, które chcą zrozumieć na czym w praktyce polega rola analityka i doskonalić swe umiejętności komunikacyjne przydatne w projektach prowadzonych klasycznie oraz zwinnie (Agile).

  Wymagania

  Zalecamy aby Uczestnicy mieli co najmniej jeden certyfikat z zarządzania projektami lub doświadczenie przynajmniej 2 lat pracy w projektach.

  Konspekt

  1. Na początku
   • wizja systemu
   • analiza interesariuszy i korzyści
   • formułowanie celów projektu
  2. Teoria i techniki
   • rola analityka w projekcie klasycznym i w zwinnym
   • definiowanie wymagań wysokiego poziomu
   • klasyczne i zwinne sposoby zapisu wymagań
   • techniki nadawania priorytetów dla wymagań, ryzyk i testów
   • warsztaty facylitowane czyli techniki pracy grupowej
  3. Warsztaty
   • przygotowanie spotkania inicjującego projekt („kick-off”)
   • warsztat analizy ryzyka w projekcie budowy systemu IT
   • formułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
   • identyfikowanie wymagań wobec produktu i wobec procesu
   • formułowanie kryteriów jakości i uzgodnienie „definition of done”
  4. Zrozummy się
   • przygotowanie i prowadzenie wywiadów
   • doprecyzowywanie wymagań
   • prototypy, modele i inne narzędzia analizy wymagań
   • przykłady modeli procesów (BPMN) i struktury systemu (UML)
  5. Jeszcze trochę dobrych praktyk
   • skład typowej specyfikacji wymagań
   • kryteria oceny jakości specyfikacji wymagań
   • DDD, FDD, TDD, BDD i o co w tym chodzi
   • rzut oka na techniki szacowania kosztu wytworzenia systemu IT
  6. Na dobre i na złe czasy
   • techniki rozwiązywania konfliktów dotyczących wymagań
   • obsługa zmian w projekcie
   • formułowanie i uzgadnianie procedury obsługi zmian, ryzyk i błędów
  7. Co dalej
   • sposoby dalszego rozwijania cech i umiejętności analitycznych

  Uwagi

  Warsztat trwa 3 dni.

  Dla grupy uczestników z tej samej Firmy istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb.

  W razie zainteresowania – prosimy o kontakt: tel. 22 861 96 04 lub email osec@osec.pl

   

  Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt d działem handlowym osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3769 PLN – tabela nr. 235/C/NBP/2023, z dnia 2023-12-04. Obowiązująca od: 2023-12-05. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka