Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  PHP – Zaawansowane programowanie w języku PHP

  PPHP2.1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
  • Umiejętność implementowania własnych bibliotek i rozwiązań wg. dostarczonej specyfikacji.
  • Umiejętność programowania z użyciem zaawansowanych funkcji i mechanizmów języka.
  • Umiejętność wykorzystania zaawansowanych i mało znanych mechanizmów języka PHP.

  Cel

  • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie zaawansowanych aplikacji w języku PHP
  • Zapoznanie się uczestników z zestawem zaawansowanych funkcji języka
  • Wykształcenie umiejętności weryfikowania poprawności programów oraz diagnostyki błędów
  • Wykształcenie umiejętności budowania własnych bibliotek komponentów
  • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji aplikacji w języku PHP

  Grupa docelowa

  Kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy posiadają już doświadczenie w zakresie programowania strukturalnego w języku PHP i chcą zapoznać się z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku PHP. Zagadnienia zajęć skupiają się głównie na aspektach programowania obiektowego w języku PHP, w sposób umożliwiający kompleksowe tworzenie złożonych aplikacji internetowych.

  Wymagania

  • Doświadczenie w programowaniu w języku PHP na poziomie średnio zaawansowanym.
  • Mile widziany zdobyty certyfikat ZCE (ang. Zend Certified Engineer).
  • Znajomość podstaw technologii obiektowej.

   

  Konspekt

  1. Programowanie obiektowe
   • Czym jest programowanie obiektowe
   • Pojęcia związane z programowaniem obiektowym
  2. Praca w zespole
   • Praca w parach
   • Praca w większym zespole
  3. Język UML i modelowanie systemów
   • Diagram przypadków użycia
   • Diagram klas
   • Diagram komponentów
   • Diagram wdrożenia
  4. Wzorce projektowe
   • Wzorzec obserwatora
   • Wzorzec dekoratora
   • Wzorzec fasady
   • Wzorzec budowniczego
   • Wzorzec fabryki
   • Singleton
  5. Warstwa abstrakcji dla bazy danych
   • Wprowadzenie
   • PDO – PHP Data Objects
   • Doctrine
   • Propel
  6. Model MVC
   • Model
   • Widok
   • Kontroler
  7. Obsługa protokołu SOAP
   • Protokół SOAP
   • Klient SOAP
   • Serwer SOAP
  8. Bezpieczeństwo aplikacji
   • Formularze i adresy URL
   • Bazy danych i SQL
   • Sesje i cookie
   • Pliki dołączane do programów
   • Pliki i polecenia
   • Uwierzytelnianie i autoryzacja
   • Problemy pojawiające się przy pracy na wspólnym hoście
  9. Dokumentacja projektowa
   • Dokumenty
   • Dokumentacja kodu na przykładzie PHPDoc
  10. Testowanie aplikacji
   • Testy jednostkowe
   • Testy integracyjne
   • PHPUnit
  11. Współpraca z systemami wersjonowania na przykładzie Git lub SVN
   • Charakterystyka środowiska wersjonowanego
   • Zasady pracy grupowej
   • Struktura przechowywania kodu
   • Występujące problemy

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-27. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka