Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Opis

  This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.2 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, firewalls and advanced threat prevention, and more.

  Cel

  By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

  • Describe the architecture and main components of NSX-T Data Center
  • Explain the features and benefits of NSX-T Data Center
  • Deploy the NSX Management cluster and VMware NSX® Edge™nodes
  • Prepare VMware ESXi™and KVM hosts to participate in NSX-T Data Center networking
  • Create and configure segments for layer 2 forwarding
  • Create and configure Tier-0 and Tier-1 gateways for logical routing
  • Use distributed and gateway firewall policies to filter east-west and north-south traffic in NSX-T Data Center
  • Configure Advanced Threat Prevention features
  • Configure network services on NSX Edge nodes
  • Use VMware Identity Manager and LDAP to manage users and access
  • Explain the use cases, importance, and architecture of Federation

  Grupa docelowa

  • Experienced security administrators or network administrators.

  Wymagania

  • Good understanding of TCP/IP services and protocols
  • Knowledge and working experience of computer networking, including switching and routing technologies (L2-L3) and L2-L7 firewall
  • Knowledge and working experience with VMware vSphere® environments
  • Knowledge and working experience with Kubernetes or vSphere with VMware Tanzu environments

  Konspekt

  1. Course Introduction
   • Introductions and course logistics
   • Course objectives
  2. VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
   • Introduce VMware’s Virtual Cloud Network vision
   • Discuss NSX-T Data Center solutions, use cases, and benefits
   • Explain NSX-T Data Center architecture and components
   • Describe VMware NSX® product portfolio and features
   • Explain the management, control, data, and consumption planes and function
  3. Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
   • Describe NSX Management Cluster
   • Deploy VMware NSX® Manager nodes on VMware ESXi and KVM hypervisors
   • Navigate through the NSX Manager UI
   • Explain data plane components such as N-VDS, transport nodes, transport zones, profiles, and more
   • Perform transport node preparation and establish the data center infrastructure
   • Verify transport node status and connectivity
  4. NSX-T Data Center Logical Switching
   • Introduce key components and terminology in logical switching
   • Describe the types of L2 segments and function
   • Explain tunneling and the GENEVE encapsulation
   • Configure logical segments and attach hosts using NSX Manager UI
   • Describe the function and types of segment profiles
   • Create segment profiles and apply them to segments and ports
   • Explain the function of MAC, ARP, and TEP tables used in packet forwarding
   • Demonstrate L2 unicast packet flow
   • Explain ARP suppression and BUM traffic handling
  5. NSX-T Data Center Logical Routing
   • Describe the logical routing function and use cases
   • Introduce the two-tier routing architecture, topologies, and components
   • Explain the Tier-0 and Tier-1 Gateway functions
   • Describe the logical router components: Service Router and Distributed Router
   • Discuss the architecture and function of VMware NSX® Edge™ nodes
   • Discuss deployment options of NSX Edge nodes
   • Configure NSX Edge nodes and create NSX Edge clusters
   • Configure Tier-0 and Tier-1 Gateways
   • Examine the single-tier and multitier packet flow
   • Configure static routing and dynamic routing
   • Enable ECMP on Tier-0 Gateway
   • Describe NSX Edge HA, failure detection, and failback modes
  6. NSX-T Data Center Bridging
   • Describe the function of logical bridging
   • Discuss the logical bridging use cases
   • Compare routing and bridging solutions
   • Explain the components of logical bridging
   • Create bridge clusters and bridge profiles
  7. NSX-T Data Center Security
   • Introduce the NSX-T Data Center security approach and model
   • Describe the micro-segmentation benefits and use cases
   • Describe the Distributed Firewall architecture, components, and function
   • Configure Distributed Firewall sections and rules
   • Describe the Gateway Firewall architecture, components, and function
   • Configure Gateway Firewall sections and rules
   • Describe URL analysis and distributed intrusion system importance and use-cases.
   • Describe the service insertion functionality for east-west and north-south security
   • Discuss the integration and benefits of partner security solutions with NSX-T Data Center
  8. NSX-T Data Center Services
   • Describe NSX-T Data Center services
   • Explain and configure Network Address Translation (NAT) and NAT 64
   • Explain and configure DNS and DHCP services
   • Describe the load-balancing function, topologies, components, and use cases
   • Configure L4-L7 load balancing
   • Discuss the IPSec VPN and L2 VPN function and use cases
   • Configure IPSec VPN and L2 VPN using NSX Manager UI
  9. NSX-T Data Center Monitoring
   • Explain the importance and functionality of NSX Intelligence
   • Navigate through the NSX Topology UI and identify the various key elements in the UI
   • Discuss the importance and use-cases of dashboards and alarms
  10. NSX-T Data Center User and Role Management
   • Describe the function and benefits of VMware Identity Manager in NSX-T Data Center
   • Integrate VMware Identity Manager with NSX-T Data Center
   • Identify the various types of users, authentication policies, and permissions
   • Use role-based access control to restrict user access
   • Explain the built-in roles in VMware Identity Manager and role assignment to users
  11. NSX-T Data Center Federation
   • Introduce the NSX-T Data Center Federation key concepts, terminology, and use-cases.
   • Explain the onboarding process of NSX-T Data Center Federation
   • Describe the NSX-T Data Center Federation switching and routing functions.
   • Describe the NSX-T Data Center Federation security concepts and routing functions

  Uwagi

  Szkolenie realizowane jest przy współpracy z naszym Partnerem – firmą szkoleniową Arrow ECS Sp. z o.o.

  CZAS TRWANIA: 40 HOURS (5 DAYS)

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:9300 PLNCena brutto:11439 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6683 PLN – tabela nr. 183/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-20. Obowiązująca od: 2023-09-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka