Cena Netto:
6 500.00 PLN
Brutto: 7 995.00 PLN
Nadchodzące szkolenia:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

W trakcie tego pięciodniowego praktycznego kursu uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do udostępniania pulpitów wirtualnych i aplikacji za pomocą jednej platformy infrastruktury pulpitów wirtualnych. Umiejętności przekazywane w ramach kursu obejmują instalowanie i konfigurowanie platformy VMware Horizon® 7 oraz zarządzanie nią. Kurs ma formę wykładów i praktycznych zajęć laboratoryjnych. Uczestnicy nauczą się konfigurować i wdrażać pule maszyn wirtualnych, zarządzać dostępem i bezpieczeństwem maszyn oraz udostępniać dostosowane środowisko pulpitu użytkownikom

Cel

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie realizować następujące zadania:

 • Identyfikowanie komponentów platformy VMware Horizon
 • Instalowanie i konfigurowanie komponentu View Connection Server
 • Instalowanie i konfigurowanie pulpitów wirtualnych
 • Konfigurowanie systemów VMware Horizon® Client™ oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie pul maszyn fizycznych i wirtualnych oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie zautomatyzowanych pul pełnych maszyn wirtualnych oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie pul pulpitów typu linked clone oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie zautomatyzowanych pul pulpitów typu instant clone oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie pul pulpitów i aplikacji w oparciu o RDS (Remote Desktop Services) oraz zarządzanie nimi
 • Konfigurowanie środowiska VMware Horizon przy użyciu narzędzia Horizon Administrator
 • Konfigurowanie bezpiecznego dostępu do pulpitów wirtualnych
 • Zarządzanie personalizacją użytkowników i konfiguracjami aplikacji przy użyciu narzędzia VMware User Environment Manager™
 • Opisywanie czynności wymaganych do wdrożenia zarządzania profilami
 • Udostępnianie aplikacji i zarządzanie nimi przy użyciu narzędzia VMware App Volumes™
 • Zarządzanie wydajnością i skalowalnością wdrożenia platformy VMware Horizon

 

Kurs przygotowuje uczestników do uzyskania następującej certyfikacji:

[nazwa własna] VMware Certified Professional 7 – Desktop and Mobility (VCP7-DTM)

Grupa docelowa:

Pracownicy techniczni działów informatycznych u klientów oraz osoby odpowiedzialne za udostępnianie usług zdalnego lub wirtualnego pulpitu

Uwagi:

Szkolenie realizowane jest przy współpracy z naszym Partnerem - firmą szkoleniową Arrow ECS Sp. z o.o.,

Czas trwania: 5 Dni

Wymagania:

Uczestnicy przystępujący do kursu powinni już mieć co najmniej następujące umiejętności w zakresie infrastruktury VMware:

 • Wyświetlanie stanu maszyn wirtualnych, składnic danych i sieci za pomocą narzędzia VMware vSphere® Web Client
 • Otwieranie konsoli maszyny wirtualnej na serwerze VMware vCenter Server® i uzyskiwanie dostępu do systemu operacyjnego gościa
 • Tworzenie obrazów stanu (kopii migawkowych) maszyn wirtualnych
 • Konfigurowanie specyfikacji dostosowywania gościa
 • Modyfikowanie właściwości maszyny wirtualnej
 • Przekształcanie maszyny wirtualnej w szablon
 • Wdrażanie maszyny wirtualnej na podstawie szablonu

 

Ponadto uczestnicy powinni mieć następujące umiejętności w zakresie administrowania systemem Microsoft Windows:

 • Konfigurowanie usług Active Directory (w tym DNS, DHCP i synchronizacji czasu)
 • Ograniczanie uprawnień użytkowników poprzez implementowanie obiektów zasad grupy
 • Konfigurowanie systemów Windows na potrzeby połączeń ze zdalnym pulpitem
 • Ustanawianie połączenia ODBC z bazą danych SQL Server

Konspekt

Module 1: Course Introduction
• Review course goals
• Review course objectives
• Review the course outline
• Find additional resources after this course

Module 2: Introduction to VMware Horizon
• Recognize the features and benefits of VMware Horizon
• Identify the major function of each VMware Horizon component
• Define a use case for your virtual desktop and application infrastructure

Module 3: View Connection Server
• Identify the VMware vSphere® requirements for a connection server
• Describe the network and firewall configurations for View Connection Server
• License VMware Horizon components
• Configure View Connection Server

Module 4: VMware Horizon Pools and Desktops
• Outline the process and choices in setting up VMware Horizon 7 virtual machines
• Compare the remote display protocols that are available in VMware Horizon
• List the ports that must be opened in the machine’s firewall for VMware Horizon operations
• Outline the configuration choices when installing Horizon Agent
• Identify the steps to set up a template for desktop pool deployment
• Describe how information on the Users and Groups page can be used to control and monitor View users
• Explain the hierarchy of global policies, pool-level policies, and user-level policies
• List the View Group Policy administrative (ADM) template files

Module 5: Horizon Client Options
• Describe the requirements for a Horizon Client installation
• Explain USB redirection and options
• Describe the power states for desktops
• Define and compare a thin client with a system running Horizon Client
• Discuss the benefits of Virtual Printing
• Explain the Virtual Printing architecture
• Describe the configuration options for Virtual Printing
• Explain the location-based printing feature

Module 6: Creating Automated Pools of Full Virtual Machines
• Recognize how an automated pool operates
• Compare dedicated-assignment and floating-assignment pools
• Outline the steps to create an automated pool
• Examine the entitlement of desktops in automated pools

Module 7: Creating and Managing Linked-Clone Desktops
• Describe the VMware linked-clone technology
• Explain why both a parent virtual machine and a snapshot must be used to create linked clones
• Outline the system requirements for View Composer
• Describe the relationship between a persistent disk and the system disk
• Outline the steps necessary to set up an automated desktop pool that uses linked clones
• Compare the purpose of the parent and the replica virtual machines
• Compare the linked-clone management operations
• Describe the management operations for persistent disks

Module 8: Creating and Managing Instant-Clone Pools
• Identify the advantages of instant clones
• Distinguish View Composer clones from instant clones
• Identify the requirements of instant clones
• Describe the types of instant-clone virtual machines
• Explain how folders are used to delegate pool administration
• Outline the steps to set up an automated pool that uses instant clones
• Describe instant-clone limitations in VMware Horizon 7
• Describe the creation of instant clones
• Set up an automated pool of instant clones

Module 9: Creating RDS Desktop and Application Pools
• Explain the difference between an RDS desktop pool and an automated pool
• Describe how a user can access a single application by using the RDS application pool
• Describe the relationship between an RDS host, a farm, and an application pool
• Create an RDS desktop pool and an application pool
• Explain how the View Composer linked-clone technology can automate the build-out of RDS server farms
• Describe the load-balancing options for RDS hosts

Module 10: VMware Horizon 7 Authentication
• Compare the authentication options that View Connection Server supports
• Describe the purpose of TrueSSO single sign-on
• Identify TrueSSO single sign-on components

Module 11: Managing VMware Horizon Security
• Compare tunnels and direct connections for client access to desktops
• Compare the benefits of using either VMware Horizon Security Server or Access Point in the DMZ
• Identify where the tunnel endpoints are in a security server or an Access Point implementation
• Identify the tunnel endpoints when the security gateway is not used
• Explain a direct connection
• List the advantages of direct connections

Module 12: Profile Management Using User Environment Manager
• Identify the use cases and benefits of using User Environment Manager
• Describe User Environment Manager and its architecture
• Explain the User Environment Manager functional areas and their benefits
• Explain User Environment Manager profile management and its features
• Use the User Environment Manager management console and application profiler to manage user personalization and application configurations

Module 13: Using App Volumes to Provision and Manage Applications
• Explain how App Volumes works
• Identify the features and benefits of App Volumes
• Identify the interface elements of App Volumes
• Install and configure App Volumes

Module 14: Command-Line Tools and Backup Options
• Describe key View Connection Server features that are available as command-line options with the vdmadmin command
• Explain the purpose of kiosk mode for client systems and how it is configured
• Explain why you might want to limit the domains that View Connection Server makes available to end users
• Identify the log locations for each VMware Horizon component

Module 15: VMware Horizon Performance and Scalability
• Describe the purpose of a replica server
• Compare a replica server to a standard connection server
• Explain how multiple VMware Horizon servers maintain synchronization
• List several best practices for multiserver deployment in a pod
• Describe how a load-balancing capability might improve VMware Horizon performance