Cena Netto:
3 600.00 PLN
Brutto: 4 428.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

To 3-dniowe szkolenie łączące:

 • Projektowanie zorientowane na użytkownika (User Centered Design)
 • Budowanie skutecznych interfejsów  

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • precyzowanie potrzeb i celów użytkowników
 • posługiwanie się narzędziami i technikami wspierającymi UCD
 • umiejętność projektowania zorientowanego na cele użytkowników
 • umiejętność testowania wdrażanych rozwiązań pod kątem ich użyteczności

Cel

 • Poznanie zasad i narzędzi pomagających zaprojektować użyteczne aplikacje i ich interfejsy.
 • Zapoznanie się z zaleceniami (heurystykami) i dobrymi praktykami projektowania różnych elementów i różnych typów interfejsów.
 • Przedyskutowanie co pomaga a co przeszkadza użytkownikom, po zapoznaniem się z wynikami badań, testów i studiów przypadków.
 • Przećwiczenie umiejętności i technik UCD na podstawie przykładów i szablonów.
 • Poznanie metod testowania użyteczności i przećwiczenie podstawowej metody testów z użytkownikami.

Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony jest dla osób zaangażowanych w definiowanie lub projektowanie interfejsów użytkownika oraz właściwości funkcjonalnych aplikacji. Szkolenie skierowane jest szczególnie do analityków, grafików, deweloperow, kierowników projektów, menadżerów, architektów informacji, projektantów interakcji, specjalistów usability oraz inżynierów i projektantów oprogramowania.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

Podstawowa znajomość technologii informacyjnych

Konspekt

 1. Najważniejsze pojęcia i terminy: użyteczność, user experience (UX), architektura informacji, projekt graficzny a UX, projektowanie zorientowane na użytkownika (UCD)
 2. Najczęstsze problemy z użytecznością i ich skutki - studia przypadków
 3. Korzyści z dobrze zaprojektowanego interfejsu – studia przypadków, badania, dane
 4. Projektowanie zorientowane na użytkownika przy opracowywaniu nowych produktów - cykl i przydatne narzędzia pomagające zmniejszyć ryzyko niewłaściwych rozwiązań - przykłady i ćwiczenia
 5. Uwzględnienie UCD w planowaniu projektów prowadzonych różnymi metodykami
 6. Różne narzędzia wykorzystywane w UCD
 7. Persony i scenariusze (User Scenario) - przykłady i ćwiczenia
 8. Zbieranie wymagań i badanie potrzeb - narzędzia i podejścia - wywiady, ankiety, grupy fokusowe, metody etnograficzne, card sorting - ich wady i zalety, dobre praktyki
 9. Dlaczego testy użyteczności są ważne - przykłady i studia przypadków, metody, przygotowanie testów, scenariusze, listy kontrolne testów użyteczności, dobre praktyki
 10. Testy zdalne: eyetracking (heat maps), click tracking, testy A/B
 11. Dobre praktyki przy projektowaniu interfejsów - heurystyki Nielsena, prawa Shneidermana,
 12. Afordancje - przykłady dobrych i złych rozwiązań.
 13. Przykładowe listy wspomagające ocenę heurystyczną - ćwiczenia
 14. Ćwiczenia w ocenianiu użyteczności z wykorzystaniem wyników testów A/B
 15. Psychologia i neurologia a projektowanie interfejsów - psychologia postaci (Gestalt), na co zwracamy uwagę, co i jak postrzegamy, co pomaga i co przeszkadza, kierowanie percepcją odbiorców
 16. Prawa Fittsa i Hicka
 17. Dobre praktyki dotyczące projektowania konkretnych elementów interfejsów:
  • Teksty - ich edycja i formatowanie - ćwiczenie
  • Formularze - co pomaga a co przeszkadza
  • Kluczowe pytania przy projektowaniu na przykładzie projektowania dashboardów i kreatorów - ćwiczenie
  • Pierwsze wrażenie - co na nie wpływa, percepcja kolorów, różnice kulturowe
  • Projektowanie perswazyjne - pomocne czy szkodliwe, psychologia impulsów
 18. Co się zmieniło i co się zmienia - najnowsze trendy w projektowaniu