Cena Netto:
9 290.80 PLN
2 000.00 EUR
Brutto: 11 427.68 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,6454 PLN -
tabela nr. 001/C/NBP/2022, z dnia 2022-01-03.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury).-------------------------------UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)! ---------------------------------W czasie trwania COVID-19 Pakiet/Bundle składa się ze szkolenia VT i egzaminu indywidualnego. Szkolenie ma te same daty co samo szkolenie wirtualne (VT) bez egzaminu. Egzaminy jest dostępny do realizacji do 365 dni po zakupie. (!)Aby zobaczyć daty szkolenia z pakietu/bundle (szkolenia z egzaminem), odwiedź stronę szkolenia!
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Course 3125 have been replaced by SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration — Course SLE301 - 30th November 2017

------------------------------------------------

The course SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration. builds upon the SUSE Linux Enterprise Server 12: Administration course and teaches advanced system administration task on SLES 12.

SLES 12 comes with several innovative technologies - such as systemd as a SystemV init replacement, GRUB2, UEFI, GPT support, and others. This course covers these innovations and also teaches a system administrator how to administer SLES 12 efficiently and effectively.

-----------------------------------

Szkolenie SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration oparte na SUSE Linux Enterprise Server 12: szkoli i uczy zaawansowanych zadań administrowania systemem na SLES 12.

SLES 12 jest wyposażony w wiele innowacyjnych technologii - takich jak Systemd jako zamiennik startowy danego SystemV,  GRUB2, UEFI, wsparcie GPT i inne. Kurs obejmuje te innowacje, a także uczy administratora systemu, jak zarządzać SLES 12 wydajnie i skutecznie.

Cel

After attending the course, the student should be capable to administer SLES 12, including systemd, to deal with specialized networking and storage setups, and should have a solid understanding of basic Bash scripts.

Attending students should have a good working knowledge of general system configuration and command line work with Linux.

----------------------------

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien być w stanie zarządzać SLES 12, w tym Systemd, powinien umieć uporać się z ustawieniami wyspecjalizowanych sieci i pamięci masowej oraz powinien znać solidne podstawy skryptów bash.

Uczestnicy powinni uzyskać solidną wiedzę na temat ogólnej konfiguracji systemu i pracy z Linuksem na poziomie linii poleceń.

Grupa docelowa:

The course is designed for those who already have experience with Linux, including general system configuration and command line work. The course is ideal for those seeking advanced administration skills on SUSE Linux Enterprise Server 12, those who have completed the previous course in the SUSE CLP 12 curriculum, and those preparing to take the SUSE CLP 12 Practicum.

------------

Kurs jest przeznaczony dla tych, którzy mają już doświadczenie z Linuksem, w tym z konfiguracją ogólną systemu i pracą z wiersza poleceń. Kurs jest idealny dla osób poszukujących zaawansowanych umiejętności administracyjnych na SUSE Linux Enterprise Server 12, którzy ukończyli poprzedni kurs w ścieżce programowej SUSE CLP 12 oraz osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu SUSE  CLP 12 Practicum.

Uwagi:

Delivery Method: Classroom, Virtual Classroom
Course Duration: 5 days
Course Level: Intermediate

We offer training at our centers in Warsaw, Wroclaw, Krakow, as well as in locations designated by the customer. To arrange, please contact us at osec@osec.pl

------------

Oferujemy również szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

Before attending this course, it is highly recommended that students have a good working knowledge of Linux and should be able to:

 • Perform partitioning and file system setup and maintenance
 • Perform system configuration including network setup and user management
 • Manage software packages
 • Work on the command line including file management and text editing

This knowledge can be gained through the SUSE Linux Enterprise 12 Administration Course.

-----------------------

Przed przystąpieniem do udziału w tym kursie jest wysoce zalecane, aby słuchacze mieli dobrą wiedzę praktyczną na temat Linuksa oraz byli w stanie:

 • Wykonać konfigurację partycjonowania i systemu plików oraz utrzymania
 • Przeprowadzić konfigurację systemu w tym konfigurację sieci i zarządzanie użytkownikami
 • Zarządzać pakietami oprogramowania
 • Pracować w wierszu poleceń w tym zarządzanie i edycja plików tekstowych

Wiedza ta może być uzyskane w ramach Szkolenia SUSE Linux Enterprise 12 Administration.

Konspekt

Section 1: Identity and Security

 • Delegation of Privilege (sudo/polkit)
 • ACLs
 • AppArmor

 

Section 2: Advanced Network Configuration

 • Bonding
 • VLAN
 • IPv6

 

Section 3: Manage Storage

 • iSCSI
 • MPIO

 

Section 4: Monitoring and Troubleshooting

 • Configure System Logging
 • Backup/Recovery, Snapper
 • Establish Server Health
 • Troubleshooting

 

Section 5: Network Services

 • SSH
 • xinetd
 • NFSv4
 • Apache2
 • Samba 4

 

Section 6: Shell Scripting

 • Elements of Shell Scripts
 • Control Structures
 • Interactive Scripts