Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  SOA architektura zorientowana na usługi – strategie realizacji i implementacji

  ASOA2

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Implementowanie i zarządzanie usługami w ramach systemów tworzonych zgodnie z wykładniami architektury SOA (Service-Oriented Architecture)
  • Określenie praktycznych zasad umożliwiających zredukowanie czasu tworzenia rozwiązania i ulepszenia procesu wdrożenia rozwiązania SOA (Service-Oriented Architecture)
  • Określanie zasad i dobrych praktyk związanych z implementowaniem architektury SOA (Service-Oriented Architecture).

  Cel

  • Ułatwienie i automatyzacja procesu tworzenia obsługi usług biznesowych w architekturze SOA (Service-Oriented Architecture)
  • Wykształcenie umiejętności stosowania zasad budowy usług zgodnych z SOA
  • Określenie czynników wpływających bezpośrednio na spełnianie wymagań niefunkcjonalnych w systemach budowanych zgodnie z architekturą SOA

  Grupa docelowa

  Kurs przeznaczony jest dla analityków, architektów oprogramowania oraz strategów rozwoju infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, którzy poszukują elastycznych rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie posiadanych jak i tworzonych systemów, wspierających codzienne procesy biznesowe.

  Wymagania

  • Znajomość podstaw architektury systemów informatycznych przedsiębiorstwa
  • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania
  • Podstawowa znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania

  Konspekt

  1. Ogólne wykładnie SOA (Service-Oriented Architecture)
   • Aspekty wyboru architektury SOA
   • Założenia SOA: przenośność i niskie sprzężenie kodu
   • Warunki sprzyjające wyborowi architektury SOA
   • Automatyzacja mapowania procesów biznesowych na serwisy
   • Identyfikacja serwisów z użyciem rejestrów i repozytoriów
   • Interfejsy pomiędzy serwisami
  2. Technologie SOA i standardy XML
   • Przetwarzanie, prezentacja i transformacja XML
   • Przestrzenie nazewnicze
   • Opakowywanie wiadomości z użyciem SOAP
   • Weryfikacja poprawności dokumentów XML z użyciem XML Schema
  3. Definicja usług Web Service z użyciem WSDL (ang. Web Service Definition Language)
   • Opis interfejsów z użyciem WSDL
   • Tworzenie opisów serwisów
   • Specyfikowanie protokołów komunikacyjnych i punktów końcowych
   • Standardy interoperacyjności WS-I
  4. Implementacja i projektowanie serwisów
   • Identyfikacja serwisów opartych na danych i zadaniach
   • Integracja „cienkiej” architektury serwisów z drzewiastą strukturą modelu obiektowego
   • Klasy i złożone typy danych.
   • Konwencje nazewnicze i standardy
  5. Implementacja serwisów
   • Specyfikowanie interfejsów serwisów z użyciem WSDL
   • Optymalizacja wydajności
   • Tworzenie serwisów w technologii Java EE
  6. Przejście pomiędzy prostymi serwisami i ich orkiestracją
   • Prezentowanie orkiestracji, składnia i semantyka
   • Zarządzanie komunikatami synchronicznymi i asynchronicznymi
   • Korelowanie wywołań serwisów
   • Obsługa błędów i ich kompensacja
  7. Procesy biznesowe
   • Wizualizacja i obsługa narzędzi BPEL
   • Definiowanie łącz do partnerów
  8. Analiza SOA i projektowanie architektury i struktury usług
   • Architektura ustrukturalizowana
   • Stosowanie notacji UML do analizy serwisów
   • Modelowanie procesów
   • Iteracyjna i inkrementalna metodologia analizy procesów
   • Strukturalizacja wymagań biznesowych do poziomu architektury
   • Zarządzanie i weryfikacja wymagań zawartych w rozwiązaniu SOA
  9. Dynamika
   • Analiza dynamiki procesów biznesowych
   • Używane ponownie operacje
   • Grupowanie operacji w sewisy
   • Pseudo-asynchroniczne wiadomości
  10. Testowanie architektury SOA
   • Metodologia TDD
   • Testowanie serwisów i jednostek prac
   • Zapewnienie wiarygodności serwisów
  11. Instalacja, utrzymanie i zarządzanie
   • Zapewnienie kompatybilności z użyciem profilu WS-Basic
   • Zapewnienie doręczenie wiadomości z użyciem WS-Realible Messaging
   • Bezpieczeństwo przesyłanych danych
   • Integralność i poufność danych z użyciem mechanizmów WS-Security
   • ESB i SOA-Enablers
  12. Zarządzanie
   • Zarządzenia jakością serwisów z użyciem WS-Policy
   • Monitorowanie i zapewnienie SLA
   • Dostęp do rejestrów i opcje dostarczenia
   • Opis interakcji z użyciem choreografii
  13. Trendy i nowości
   • Nowe standardy REST
   • Integracja z JavaScript i XML (AJAX)
   • Przegląd inicjatyw związanych z SOA

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni. 
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.4008 PLN – tabela nr. 233/C/NBP/2023, z dnia 2023-11-30. Obowiązująca od: 2023-12-04. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka