Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Implementowanie i zarządzanie usługami w ramach systemów tworzonych zgodnie z wykładniami architektury SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Określenie praktycznych zasad umożliwiających zredukowanie czasu tworzenia rozwiązania i ulepszenia procesu wdrożenia rozwiązania SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Określanie zasad i dobrych praktyk związanych z implementowaniem architektury SOA (Service-Oriented Architecture).

Cel

 • Ułatwienie i automatyzacja procesu tworzenia obsługi usług biznesowych w architekturze SOA (Service-Oriented Architecture)

 • Wykształcenie umiejętności stosowania zasad budowy usług zgodnych z SOA

 • Określenie czynników wpływających bezpośrednio na spełnianie wymagań niefunkcjonalnych w systemach budowanych zgodnie z architekturą SOA

Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony jest dla analityków, architektów oprogramowania oraz strategów rozwoju infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa, którzy poszukują elastycznych rozwiązań zapewniających efektywne wykorzystanie posiadanych jak i tworzonych systemów, wspierających codzienne procesy biznesowe.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Znajomość podstaw architektury systemów informatycznych przedsiębiorstwa

 • Uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania

 • Podstawowa znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania

Konspekt

 1. Ogólne wykładnie SOA (Service-Oriented Architecture) 
  • Aspekty wyboru architektury SOA
  • Założenia SOA: przenośność i niskie sprzężenie kodu
  • Warunki sprzyjające wyborowi architektury SOA
  • Automatyzacja mapowania procesów biznesowych na serwisy
  • Identyfikacja serwisów z użyciem rejestrów i repozytoriów
  • Interfejsy pomiędzy serwisami
 2. Technologie SOA i standardy XML
  • Przetwarzanie, prezentacja i transformacja XML
  • Przestrzenie nazewnicze
  • Opakowywanie wiadomości z użyciem SOAP
  • Weryfikacja poprawności dokumentów XML z użyciem XML Schema
 3. Definicja usług Web Service z użyciem WSDL (ang. Web Service Definition Language)
  • Opis interfejsów z użyciem WSDL
  • Tworzenie opisów serwisów
  • Specyfikowanie protokołów komunikacyjnych i punktów końcowych
  • Standardy interoperacyjności WS-I
 4. Implementacja i projektowanie serwisów
  • Identyfikacja serwisów opartych na danych i zadaniach
  • Integracja „cienkiej” architektury serwisów z drzewiastą strukturą modelu obiektowego
  • Klasy i złożone typy danych.
  • Konwencje nazewnicze i standardy
 5. Implementacja serwisów
  • Specyfikowanie interfejsów serwisów z użyciem WSDL
  • Optymalizacja wydajności
  • Tworzenie serwisów w technologii Java EE
 6. Przejście pomiędzy prostymi serwisami i ich orkiestracją
  • Prezentowanie orkiestracji, składnia i semantyka
  • Zarządzanie komunikatami synchronicznymi i asynchronicznymi
  • Korelowanie wywołań serwisów
  • Obsługa błędów i ich kompensacja
 7. Procesy biznesowe
  • Wizualizacja i obsługa narzędzi BPEL
  • Definiowanie łącz do partnerów
 8. Analiza SOA i projektowanie architektury i struktury usług
  • Architektura ustrukturalizowana
  • Stosowanie notacji UML do analizy serwisów
  • Modelowanie procesów
  • Iteracyjna i inkrementalna metodologia analizy procesów
  • Strukturalizacja wymagań biznesowych do poziomu architektury
  • Zarządzanie i weryfikacja wymagań zawartych w rozwiązaniu SOA
 9. Dynamika
  • Analiza dynamiki procesów biznesowych
  • Używane ponownie operacje
  • Grupowanie operacji w sewisy
  • Pseudo-asynchroniczne wiadomości
 10. Testowanie architektury SOA
  • Metodologia TDD
  • Testowanie serwisów i jednostek prac
  • Zapewnienie wiarygodności serwisów
 11. Instalacja, utrzymanie i zarządzanie
  • Zapewnienie kompatybilności z użyciem profilu WS-Basic
  • Zapewnienie doręczenie wiadomości z użyciem WS-Realible Messaging
  • Bezpieczeństwo przesyłanych danych
  • Integralność i poufność danych z użyciem mechanizmów WS-Security
  • ESB i SOA-Enablers
 12. Zarządzanie
  • Zarządzenia jakością serwisów z użyciem WS-Policy
  • Monitorowanie i zapewnienie SLA
  • Dostęp do rejestrów i opcje dostarczenia
  • Opis interakcji z użyciem choreografii
 13. Trendy i nowości
  • Nowe standardy REST
  • Integracja z JavaScript i XML (AJAX)
  • Przegląd inicjatyw związanych z SOA