Cena Netto:
9 402.22 PLN
2 080.00 EUR
Brutto: 11 564.73 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,5203 PLN -
tabela nr. 054/C/NBP/2020, z dnia 2020-03-17.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!
Terminy:
Warszawa
16.03.2020-19.03.2020

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Laboratorium rewidujące zagadnienia z RH199 RHCSA Rapid Track Course oraz RH254 Red Hat® System Administration III, przygotowujące do egzaminu Red Hat Certified Engineer (EX300).

Laboratorium Certyfikacji RHCE® (szkolenie RH299) jest przeznaczone dla słuchaczy poszukujących praktycznego, opartego na laboratorium przeglądu zagadnień niezbędnych do zdawania egzaminu EX300 i uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Engineer (RHCE). W trakcie 4-dni zajęć, słuchacze w swoim własnym tempie pracują na zestawie laboratoriów począwszy od kursu RHCSA [Red Hat Certified System Administrator] Rapid Track (RH199) i Red Hat System Administration III (RH254). Oczywiście, szkolenie RHCE Certyfication Lab obejmuje kilka wykładów instruktora mających na celu przegląd kluczowych technologii, takich jak systemd, firewalld i IPv6. Instruktor pozostaje dostępny przez cały czas trwania szkolenia, i pomaga słuchaczom w ich zmaganiach z laboratoriami.

 

Cel

Przygotowanie do zdania egzaminu EX300 oraz uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Engineer (RHCE).

Grupa docelowa:

 • RHCE na Red Hat Enterprise Linux 6 lub wcześniejszych wersjach, którzy chcą recertyfikować się na Red Hat Enterprise Linux 7
 • Słuchacze, którzy wcześniej próbowali zdawać egzamin RHCE, niestety bez sukcesu, i chcą ponownie przystąpić do egzaminu
 • Słuchacze, którzy ukończyli kursy ze ścieżek RHCE (Red Hat System Administration I, II, i III lub ich odpowiedniki) i chcieliby dodatkowo praktycznie poćwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu RHCE.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia: 4 dni.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Uczestnicy powinni mieć ukończone szkolenia z Red Hat System Administration I, II, i III lub równoważne.
 • Uczestnicy muszą posiadać kompetencje poziomu RHCT/RHCSA, bogate doświadczenie administracji UNIX'ami samo w sobie dla większości słuchaczy nie jest wystarczające
 • Przed uczestnictwem w kursie zalecane jest wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej Red Hat

Konspekt

 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage, creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux® using kickstart
 • Manage SELinux settings
 • Using NFS and Samba shared filesystems
 • Network port security and link aggregation
 • iSCSI initiator and target configuration
 • Domain Name System (DNS) troubleshooting and caching name server
 • Providing Network File System (NFS) and Server Message Block (SMB) file servers
 • Apache HTTPD web server management
 • MariaDB SQL datbase configuration
 • Postfix Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) nullclient for servers
 • Bash scripting for automation

 

Szczegóły:

Local and remote logins

 • Review methods for accessing the system and engaging Red Hat Support.

File system navigation

 • Copy, move, create, delete, link, and organize files while working from the Bash shell prompt.

Users and groups

 • Manage Linux users and groups and administer local password policies.

File permissions

 • Control access to files and directories using permissions and access control lists (ACLs).

SELinux permissions

 • Manage the SELinux behavior of a system to keep it secure in case of a network service compromise.

Process management

 • Evaluate and control processes running on a Red Hat Enterprise Linux system.

Updating software packages

 • Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.

Creating and mounting file systems

 • Create and manage disks, partitions, and filesystems from the command line.

Service management and boot troubleshooting

 • Control and monitor system daemons and troubleshoot the Red Hat Enterprise Linux boot process.

Network configuration

 • Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

System logging and ntp

 • Locate and accurately interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.

Logical volume management

 • Create and manage logical volumes from the command line.

Scheduled processes

 • Schedule tasks to automatically execute in the future.

Mounting network file systems

 • Use autofs and the command line to mount and unmount network storage with NFS and SMB.

Firewall configuration

 • Configure a basic firewall.

Virtualization and kickstart

 • Automate the installation of Red Hat Enterprise Linux on virtual machines with Kernel-based Virtual Machine (KVM) and libvirt.

Managing IPv6 networking

 • Configure and troubleshoot basic IPv6 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.

Configuring link aggregation and bridging

 • Configure and troubleshoot advanced network interface functionality including bonding, teaming, and local software bridges.

Controlling network port security

 • Permit and reject access to network services using advanced SELinux and firewalld filtering techniques.

Managing DNS for Servers

 • Set and verify correct DNS records for systems and configure secure-caching DNS.

Configuring E-mail Delivery

 • Relay all e-mail sent by the system to a SMTP gateway for central delivery.

Providing block-based storage

 • Provide and use networked iSCSI block devices as remote disks.

Providing file-based storage

 • Provide NFS exports and SMB file shares to specific systems and users.

Configuring MariaDB databases

 • Provide a MariaDB SQL database for use by programs and database administrators.

Providing Apache HTTPD Web Service

 • Configure Apache HTTPD to provide Transport Layer Security (TLS)-enabled websites and virtual hosts.

Writing Bash scripts

 • Write simple shell scripts using Bash.

Bash conditionals and control structures

 • Use Bash conditionals and other control structures to write more sophisticated shell commands and scripts.

Configuring the shell environment

 • Customize Bash startup and use environment variables, Bash aliases, and Bash functions.