Cena Netto:
9 402.22 PLN
2 080.00 EUR
Brutto: 11 564.73 PLN
Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4,5203 PLN -
tabela nr. 054/C/NBP/2020, z dnia 2020-03-17.

Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). UWAGA - Czas trwania szkolenia wirtualnego (Virtual training) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom)!
Terminy:
Warszawa
20.04.2020-23.04.2020

Generuj PDF

Zapisz się

Opis

RHCSA Rapid Track Course (RH199) odnosi się do Red Hat® Enterprise Linux® 7 i jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy mają już duże doświadczenie w administracji Linux. Szkolenie, w szybkim tempie, omawia zadania opisane w dwóch innych szkoleniach Red Hat® System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134). Po zapoznaniu się z całością materiałów kursu, uczestnicy powinni być przygotowani do podejścia do egzaminu Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) EX200.

Uwaga:
Kurs ten opiera się na znajomości wiersza poleceń opartego o administrację systemu Linux. Kandydacii powinni być w stanie wykonać polecenia wspólne z wiersza powłoki, działanie wspólne z opcji poleceń, oraz dostęp do stron pomocy. Słuchaczom, którym brakuje takiej wiedzy zaleca się do podjęcie szkoleń z Red Hat System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134) zamiast RHCSA Rapid Track Course (RH199).

Cel

Doświadczony administrator systemu, który pozytywnie zda egzamin certyfikacyjny RHCSA.

Grupa docelowa:

 • Doświadczeni administratorzy systemów Linux zarządzający systemami w przedsiębiorstwach.
 • Administratorzy pragnący zdobyć certyfikat RHCSA

Uwagi:

Szkolenie trwa 4 dni.

Wybierając to szkolenie prosimy zapoznać się również z opisami szkoleń Red Hat System Administration I (RH124) & Red Hat System Administration II (RH134) jako alternatywnymi dla RH199. SzkolenieRHCSA Rapid Track Course (RH199) jest intensywne. Uczestnik niespełniający wymagań wstępnych może nie osiągnąć zamierzonego celu.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 1. 1-3 lat doświadczenia w pracy z systemami Linux.
 2. Potwierdzenie kompetencji poprzez wypełnienie ankiety kwalifikującej na szkolenie
 3. Znajomość następujących zagadnień (przy minimalnym korzystaniu z dokumentacji):
  • Linux (niektóre ze szkoleń mogą być dla słuchacza odświeżeniem wiedzy),
  • The bash shell, including job control (&, fg, bg, jobs), shell expansion (command, tilde, globbing, brace, protection from expansion), I/O redirection, and pipes
  • IPv4 networking addressing and routing concepts, TCP/UDP, and ports
  • Navigation of the GNOME 3 interface
  • Editing text files from the command line with vim or other available programs
  • Finding information in man pages and info nodes
  • The concept of file permissions
  • Interactive installation of Red Hat Enterprise Linux
  • Per-user 'at' and 'cron' jobs
  • Use of archival utilities such as 'tar', 'zip', and compression utilities
  • Absolute and relative paths
  • Finding files with 'find' and 'locate'

Konspekt

 • Managing users and groups, files, and file permissions
 • Updating software packages with yum
 • Managing and troubleshooting systemd services during the boot process
 • Network configuration and basic troubleshooting
 • Managing local storage and creating and using file systems
 • Firewall management with firewalld
 • Managing Kernel-based Virtual Machines (KVMs)
 • Automating installation of Red Hat Enterprise Linux using Kickstart

 

Details:

 1. Accessing the command line
  Log in to a Linux system and run simple commands using the shell.
 2. Managing Files from the command line
  Work with files from the bash shell prompt.
 3. Managing local Linux users and groups
  Manage Linux users and groups and administer local password policies.
 4. Controlling access to files with Linux file system permissions
  Set access permissions on files and interpret the security effects of different permission settings.
 5. Managing SELinux security
  Use SELinux to manage access to files and interpret and troubleshoot SELinux security effects.
 6. Monitoring and managing Linux processes
  Monitor and control processes running on the system.
 7. Installing and updating software packages
  Download, install, update, and manage software packages from Red Hat and yum package repositories.
 8. Controlling services and daemons
  Control and monitor network services and system daemons using systemd.
 9. Managing Red Hat Enterprise Linux networking
  Configure basic IPv4 networking on Red Hat Enterprise Linux systems.
 10. Analyzing and storing logs
  Locate and interpret relevant system log files for troubleshooting purposes.
 11. Managing storage and file systems
  Create and use disk partitions, logical volumes, file systems, and swap spaces.
 12. Scheduling system tasks
  Schedule recurring system tasks using cron and systemd timer units.
 13. Mounting network file systemsv
  Mount network file system (NFS) exports and server message block (SMB) shares from network file servers.
 14. Limiting network communication with firewalld
  Configure a basic local firewall.
 15. Virtualization and kickstart
  Manage KVMs and install them with Red Hat Enterprise Linux using Kickstart.