Cena Netto:
2 541.00 PLN
Brutto: 3 125.43 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Reactive Streams - inicjatywa zapewnienia standardu dla asynchronicznego przetwarzania strumieni danych "with non-blocking back pressure".

Co dają nam implementacje reactive streams? Dzięki opartemu na praktycznych przykładach szkoleniu zrozumiesz co jest tak naprawdę nowe w implementacjach reaktywnych i gdzie kryje się ich prawdziwa wartość.

Cel

  • poznanie problemów jakie adresują implementacje specyfikacji Reactive Streams
  • zrozumienie sposobów ich rozwiązywania
  • efektywne stosowanie ww. implementacji w praktyce

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane do doświadczonych programistów, architektów i liderów technicznych. 

Uwagi:

Szkolenie trwa 1 dzień.

Wymagania:

  • podstawowa znajomość Javy
  • podstawowa wiedza z zakresu wielowątkowości
  • podstawowa znajomość dowolnej implementacji specyfikacji ReactiveStreams (np. Project Reactor, RxJava) 

Konspekt

1. Asynchroniczność

2. Non-blocking

    - event loop

3. Strumienie danych

4. Obsługa backpressure przez producenta

5. Protokół backpressure (backpressure z punktu widzenia klienta)

6. Popularne implementacje Reactive Streams w Javie