Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  XML – Przechowywanie danych i ich obróbka – XQuery i XPath

  PXMLS2

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Wykorzystanie języka zapytań XPath w praktycznych aplikacjach
  • Wykorzystanie języka XML do zadań związanych z zarządzaniem danymi
  • Przygotowanie do zdawania certyfikatu XML Master Professional Database Administrator
  • Mapowanie danych relacyjnych na XML

  Cel

  • Zapoznanie się z korzyściami i wadami przetwarzania danych w formacie XML w środowisku baz danych oraz porównanie właściwości w stosunku do istniejących rozwiązań relacyjnych.
  • Praktyczne zapoznanie się z aspektami wydajności implementownych w języku XML rozwiązań dostępu do danych
  • Zapoznanie się z aspektami bezpieczeństwa danych przechowywanych w formacie XML
  • Umiejętność szacowania obciążenia własnych rozwiązań przechowywania danych w formacie XML

  Grupa docelowa

  Kurs jest przeznaczony dla osób które w swojej codziennej pracy zajmują się przetwarzaniem dokumentów XML uzyskiwanych z baz danych pracujących z danymi XML lub relacyjnymi. Zagadnienia zajęć obejmują również omówienie szeregu właściwości wpływających na wydajność i elastyczność sprawdzonych rozwiązań bazodanowych. Zagadnienia zajęć wymagają znajomości podstaw modelowania danych w języku XML i dlatego usilnie zalecamy opanowanie materiału kursu: „Modelowanie danych z użyciem XML”. Zakres szkolenia odpowiada wymaganiom egzaminu XML Master Professional Database Administrator.

  Wymagania

  • Umiejętności i wiedza tożsama z zakresem szkolenia: Modelowanie danych z użyciem XML
  • Umiejętność biegłej pracy w dowolnym środowisku IDE
  • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych

  Konspekt

  1. Wstęp
   • Metody przechowywania danych
   • Różnice i właściwości w porównaniu do technologii relacyjnych baz danych
   • Przegląd specyfikacji W3C dotyczącej XMLDB
  2. XQuery i XPath
   • Składania XQuery
   • Wyrażenia
   • Sekwencje
   • Wyrażenia logiczne
   • Wyrażenia warunkowe
   • Składnia XPath
   • Składnia XPath w Xquery 1.0
  3. Manipulowanie danymi XML
   • Kodowanie danych
   • Zawartość mieszana
   • Domyślna wartość
  4. Zapytania XQuery
   • Podstawy zapytań XQuery
   • Miary i liczniki w zapytaniach XQuery
  5. Konstruowanie schematu XML oraz inne obiekty XMLDB
   • Szacowanie wielkości bazy XML
   • Czynniki związane ze zmianami w schematach przy indeksowaniu i ograniczeniach
   • Mapowanie tabel XML na RDB
   • Budowanie schematu dla uzyskiwania danych XML z baz danych
   • Warstwa bezpieczeństwa i właściwości baz

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 3 dni.

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6789 PLN – tabela nr. 189/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-28. Obowiązująca od: 2023-09-30. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka