Cena Netto:
3 850.00 PLN
Brutto: 4 735.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Wykorzystanie języka zapytań XPath w praktycznych aplikacjach
 • Wykorzystanie języka XML do zadań związanych z zarządzaniem danymi
 • Przygotowanie do zdawania certyfikatu XML Master Professonal Database Administrator
 • Mapowanie danych relacyjnych na XML

Cel

 • Zapoznanie się z korzyściami i wadami przetwarzania danych w formacie XML w środowisku baz danych oraz porównanie właściwości w stosunku do istniejących rozwiązań relacyjnych.
 • Praktyczne zapoznanie się z aspektami wydajności implementownych w języku XML rozwiązań dostępu do danych
 • Zapoznanie się z aspektami bezpieczeństwa danych przechowywanych w formacie XML
 • Umiejętność szacowania obciążenia własnych rozwiązań przechowywania danych w formacie XML

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla osób które w swojej codziennej pracy zajmują się przetwarzaniem dokumentów XML uzyskiwanych z baz danych pracujących z danymi XML lub relacyjnymi. Zagadnienia zajęć obejmują również omówienie szeregu właściwości wpływających na wydajność i elastyczność sprawdzonych rozwiązań bazodanowych. Zagadnienia zajęć wymagają znajomości podstaw modelowania danych w języku XML i dlatego usilnie zalecamy opanowanie materiału kursu: „Modelowanie danych z użyciem XML”. Zakres szkolenia odpowiada wymaganiom egzaminu XML Master Professional Database Administrator.

Uwagi:

Szkolenie trwa: 3 dni.

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Umiejętności i wiedza tożsama z zakresem szkolenia: Modelowanie danych z użyciem XML
 • Umiejętność biegłej pracy w dowolnym środowisku IDE
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych

Konspekt

 1. Wstęp
  • Metody przechowywania danych
  • Różnice i właściwości w porównaniu do technologii relacyjnych baz danych
  • Przegląd specyfikacji W3C dotyczącej XMLDB
 2. XQuery i XPath
  • Składania XQuery
  • Wyrażenia
  • Sekwencje
  • Wyrażenia logiczne
  • Wyrażenia warunkowe
  • Składnia XPath
  • Składnia XPath w Xquery 1.0
 3. Manipulowanie danymi XML
  • Kodowanie danych
  • Zawartość mieszana
  • Domyślna wartość
 4. Zapytania XQuery
  • Podstawy zapytań XQuery
  • Miary i liczniki w zapytaniach XQuery
 5. Konstruowanie schematu XML oraz inne obiekty XMLDB
  • Szacowanie wielkości bazy XML
  • Czynniki związane ze zmianami w schematach przy indeksowaniu i ograniczeniach
  • Mapowanie tabel XML na RDB
  • Budowanie schematu dla uzyskiwania danych XML z baz danych
  • Warstwa bezpieczeństwa i właściwości baz