Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Programowanie w języku Lua

  PLUA1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • określenie zakresu zastosowania języka Lua
  • programowanie z użyciem właściwości specyficznych dla języka Lua
  • zastosowanie Lua we własnych aplikacjach jako język sktryptowy

  Cel

  • zaznajomienie słuchaczy z językiem programowania Lua
  • umiejętność samodzielnego implementowania prostych algorytmów
  • integracja z istniejącymi aplikacjami

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla programistów którzy poszukują wydajnego języka który będzie pełnił rolę spajającą pomiędzy wyspecjalizowanymi komponentami przygotowanymi np. w języku C. Lua jest językiem wybieranym przez programistów oraz zwykłych użytkowników jako ten który daje im możliwość przy małej ilości kodu i zachowaniu wydajności, szybkie łączenie istniejących komponentów. Łatwe rozszerzanie właściwości języka i jego prostota, powodują że znajduje on także zastosowania w skryptach gier i przy automatyzacji istniejących aplikacji.
  Zajęcia skupiają się na aspektach praktycznych pracy z językiem Lua i kładą nacisk na wydajne i szybkie programowanie z zachowaniem wysokiej jakości wyniku końcowego.

  Wymagania

  • znajomość programowania w dowolnym języku proceduralnym lub obiektowym
  • umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego i obsługi podstawowych programów (edytor tekstu, przeglądarka internetowa itp…)
  • umiejętność programowania w języku C będzie bardzo pomocna przy rozszerzeniu właściwości języka o własne komponenty

  Konspekt

  1. Język programowania Lua – wstęp
   • wersje dystrybucyjne języka
   • dostęp do dokumentacji
   • kompilacja środowiska Lua ze źródeł
  2. Operacje i sterowanie przebiegiem programu
   • operacje arytmetyczne
   • zmienne i przypisania
   • ciągi znaków
   • operacje logiczne
   • operatory algebry bool’a
   • konwersje wartości
   • instrukcje sterujące przebiegiem programu
  3. Funkcje i procedury w języku Lua
   • kontekst zwracanych wartości
   • zasięg zmiennych
   • efekty uboczne
   • funkcja jako parametr
   • domknięcia
  4. Obsługa tablic
   • podstawowe operacje na tablicach
   • iteracja po wartościach tablicy
   • funkcje obsługujące zmienną liczbę argumentów
   • testowanie właściwości tablic
   • tablica jako podstawa konstrukcji innych typów danych
  5. Ciągi znaków
   • podstawowe operacje na ciągach znaków
   • operacje wejścia i wyjścia na ciągach znaków
   • dopasowywanie wzorców
  6. Obsługa błędów
   • rodzaje błędów
   • przechwytywanie Błędów
   • obsługa kodu błędu w aplikacji
   • błędy w rozbudowanej aplikacji
  7. Moduły i modularyzacja programu
   • interfejsy i szwy programu
   • podział programu na moduły
   • przestrzenie nazw
   • funkcje modułowe
   • moduły w języku C
  8. Metametody
   • operacje arytmetyczne na tablicach
   • metametody relacyjne
   • indeksowanie i wywoływanie metametod
   • metametody nietablicowe
   • metametody niesyntaktyczne
  9. Programowanie zdarzeniowe i obsługa zdarzeń
   • współprogramy i kontrola wykonania programu
   • wieloprocesowość i jej kontrola
   • przechwytywanie i obsługa zdarzeń
  10. Biblioteka języka Lua
   • zakres biblioteki podstawowej
   • biblioteka współprogramowania
   • biblioteka obsługi tablic
   • biblioteka matematyczna
   • obsługa wejścia i wyjścia
   • biblioteka integracji z systemem operacyjnym
   • biblioteka odnajdywania i usuwania błędów
  11. Biblioteki zewnętrzne
   • wywoływanie z poziomu języka Lua procedur zewnętrznych
   • biblioteka obsługi binarnej
   • transfer danych  – cURL
   • obsługa grafiki – gd
   • mała baza danych – SQLite3
  12. Integracja języka Lua z innymi rozwiązaniami
   • komunikacja Lua z programem w języku C
   • wartości indeksowane w C
   • warstwowość w bibliotekach zewnętrznych
  13. Aplikacje internetowe w języku Lua
   • wbudowany serwer www
   • skrypty CGI
   • serwowanie danych statycznych
   • serwowanie danych dynamicznych
   • projekt Kepler
  14. Programowanie sieciowe
   • LuaSocket
   • podstawowa obsługa protokołów sieciowych
   • obsługa wielu połączeń jednocześnie
   • protokoły aplikacyjne
   • strumienie danych w sieci

  Uwagi

  Szkolenie trwa 2 dni.

  To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3751 PLNCena brutto:4613.73 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-27. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka