Cena Netto:
3 100.00 PLN
Brutto: 3 813.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • określenie zakresu zastosowania języka Lua
 • programowanie z użyciem właściwości specyficznych dla języka Lua
 • zastosowanie Lua we własnych aplikacjach jako język sktryptowy

Cel

 • zaznajomienie słuchaczy z językiem programowania Lua
 • umiejętność samodzielnego implementowania prostych algorytmów
 • integracja z istniejącymi aplikacjami

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów którzy poszukują wydajnego języka który będzie pełnił rolę spajającą pomiędzy wyspecjalizowanymi komponentami przygotowanymi np. w języku C. Lua jest językiem wybieranym przez programistów oraz zwykłych użytkowników jako ten który daje im możliwość przy małej ilości kodu i zachowaniu wydajności, szybkie łączenie istniejących komponentów. Łatwe rozszerzanie właściwości języka i jego prostota, powodują że znajduje on także zastosowania w skryptach gier i przy automatyzacji istniejących aplikacji.
Zajęcia skupiają się na aspektach praktycznych pracy z językiem Lua i kładą nacisk na wydajne i szybkie programowanie z zachowaniem wysokiej jakości wyniku końcowego.

Uwagi:

Szkolenie trwa 2 dni.

To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Wymagania:

 • znajomość programowania w dowolnym języku proceduralnym lub obiektowym
 • umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego i obsługi podstawowych programów (edytor tekstu, przeglądarka internetowa itp...)
 • umiejętność programowania w języku C będzie bardzo pomocna przy rozszerzeniu właściwości języka o własne komponenty

Konspekt

 1. Język programowania Lua - wstęp
  • wersje dystrybucyjne języka
  • dostęp do dokumentacji
  • kompilacja środowiska Lua ze źródeł
 2. Operacje i sterowanie przebiegiem programu
  • operacje arytmetyczne
  • zmienne i przypisania
  • ciągi znaków
  • operacje logiczne
  • operatory algebry bool'a
  • konwersje wartości
  • instrukcje sterujące przebiegiem programu
 3. Funkcje i procedury w języku Lua
  • kontekst zwracanych wartości
  • zasięg zmiennych
  • efekty uboczne
  • funkcja jako parametr
  • domknięcia
 4. Obsługa tablic
  • podstawowe operacje na tablicach
  • iteracja po wartościach tablicy
  • funkcje obsługujące zmienną liczbę argumentów
  • testowanie właściwości tablic
  • tablica jako podstawa konstrukcji innych typów danych
 5. Ciągi znaków
  • podstawowe operacje na ciągach znaków
  • operacje wejścia i wyjścia na ciągach znaków
  • dopasowywanie wzorców
 6. Obsługa błędów
  • rodzaje błędów
  • przechwytywanie Błędów
  • obsługa kodu błędu w aplikacji
  • błędy w rozbudowanej aplikacji
 7. Moduły i modularyzacja programu
  • interfejsy i szwy programu
  • podział programu na moduły
  • przestrzenie nazw
  • funkcje modułowe
  • moduły w języku C
 8. Metametody
  • operacje arytmetyczne na tablicach
  • metametody relacyjne
  • indeksowanie i wywoływanie metametod
  • metametody nietablicowe
  • metametody niesyntaktyczne
 9. Programowanie zdarzeniowe i obsługa zdarzeń
  • współprogramy i kontrola wykonania programu
  • wieloprocesowość i jej kontrola
  • przechwytywanie i obsługa zdarzeń
 10. Biblioteka języka Lua
  • zakres biblioteki podstawowej
  • biblioteka współprogramowania
  • biblioteka obsługi tablic
  • biblioteka matematyczna
  • obsługa wejścia i wyjścia
  • biblioteka integracji z systemem operacyjnym
  • biblioteka odnajdywania i usuwania błędów
 11. Biblioteki zewnętrzne
  • wywoływanie z poziomu języka Lua procedur zewnętrznych
  • biblioteka obsługi binarnej
  • transfer danych  - cURL
  • obsługa grafiki - gd
  • mała baza danych - SQLite3
 12. Integracja języka Lua z innymi rozwiązaniami
  • komunikacja Lua z programem w języku C
  • wartości indeksowane w C
  • warstwowość w bibliotekach zewnętrznych
 13. Aplikacje internetowe w języku Lua
  • wbudowany serwer www
  • skrypty CGI
  • serwowanie danych statycznych
  • serwowanie danych dynamicznych
  • projekt Kepler
 14. Programowanie sieciowe
  • LuaSocket
  • podstawowa obsługa protokołów sieciowych
  • obsługa wielu połączeń jednocześnie
  • protokoły aplikacyjne
  • strumienie danych w sieci