Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Groovy – Programowanie w języku Groovy

  PGRV1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • programowanie w języku Groovy
  • szybsze scalanie kodu złożonej aplikacji z użyciem języka skryptowego
  • ułatwienie integracji istniejących komponentów
  • integrowanie elementów aplikacji

  Cel

  • stosowanie języka skryptowego w komercyjnych projektach
  • przyśpieszenie pracy programisty i zwiększenie jakości wytwarzanych produktów

  Grupa docelowa

  Szkolenie przygotowuje do pracy z językiem Groovy programistów znających technologię Java i poszukujących języka skryptowego który będzie pełnił rolę „lepiszcza” istniejących rozwiązań. Poprzez procedurę zainicjowaną w JSR-241, Groovy stanie się drugim po języku Java oficjalnie zaakceptowanym językiem pracującym na platformie JVM.

  Wymagania

  • znajomość technologii JVM
  • umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
  • co najmniej roczne doświadczenie programistyczne i udział w projektach informatycznych
  • znajomość technologii związanych z językiem Java

  Konspekt

  1. Programowanie w języku Groovy – wstęp
   • zakres zastosowań Groovy
   • instalacja Groovy
   • integracja z wybranym IDE
  2. Wyrażenia i typy danych
   • podstawowe operatory i wyrażenia języka
   • listy, mapy i zakresy
   • ciągi znaków i wyrażenia regularne
   • dane numeryczne
  3. Obsługa wejścia/wyjścia
   • proste wejście/wyjście
   • formatowane wejście/wyjście
   • klasa Console
  4. Metody
   • przekazywanie parametrów z i do metod
   • domyślne parametry
   • zakresy
   • domknięcia
  5. Sterowanie przepływem programu
   • instrukcje decyzyjne
   • pętle
   • instrukcje strukturalne
  6. Pliki i ich obsługa
   • klasa File
   • przekazywanie argumentów w linii poleceń
  7. Programowanie obiektowe
   • hierarchia klas
   • dziedziczenie i kompozycja
   • polimorfizm
   • klasy abstrakcyjne i interfejsy
  8. Testy jednostkowe
   • GroovyTestCase i JUnit
   • GroovyTestSuite i JUnit
   • rola testowania w codziennej pracy z językiem Groovy
  9. Przechowywanie danych i stanu
   • zapytania i proste relacje
   • zmiany w bazie danych
   • mapowanie ORM
   • dziedziczenie w ramach ORM
   • współpraca z frameworkiem Spring
  10. XML
   • parsowanie XML
   • walidacja XML
   • Groovy Markup
   • MarkupBuilder
  11. Programowanie GUI
   • SwingBuilder
   • tabele i listy
   • klasy Box i BoxLayout
  12. Programowanie po stronie serwera
   • implementowanie servletów w Groovy
   • implementowanie groovletów
   • strony GSP

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 3 dni.
  To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.3812 PLN – tabela nr. 234/C/NBP/2023, z dnia 2023-12-01. Obowiązująca od: 2023-12-04. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka