Cena Netto:
3 850.00 PLN
Brutto: 4 735.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • programowanie w języku Groovy
 • szybsze scalanie kodu złożonej aplikacji z użyciem języka skryptowego
 • ułatwienie integracji istniejących komponentów
 • integrowanie elementów aplikacji

Cel

 • stosowanie języka skryptowego w komercyjnych projektach
 • przyśpieszenie pracy programisty i zwiększenie jakości wytwarzanych produktów

Grupa docelowa:

Szkolenie przygotowuje do pracy z językiem Groovy programistów znających technologię Java i poszukujących języka skryptowego który będzie pełnił rolę "lepiszcza" istniejących rozwiązań. Poprzez procedurę zainicjowaną w JSR-241, Groovy stanie się drugim po języku Java oficjalnie zaakceptowanym językiem pracującym na platformie JVM.

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 3 dni. 
To szkolenie oferujemy w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W sprawie terminów jak i innych pytań prosimy o kontakt na osec@osec.pl
 

Wymagania:

 • znajomość technologii JVM
 • umiejętność programowania proceduralnego i obiektowego
 • co najmniej roczne doświadczenie programistyczne i udział w projektach informatycznych
 • znajomość technologii związanych z językiem Java

Konspekt

 1. Programowanie w języku Groovy - wstęp
  • zakres zastosowań Groovy
  • instalacja Groovy
  • integracja z wybranym IDE
 2. Wyrażenia i typy danych
  • podstawowe operatory i wyrażenia języka
  • listy, mapy i zakresy
  • ciągi znaków i wyrażenia regularne
  • dane numeryczne
 3. Obsługa wejścia/wyjścia
  • proste wejście/wyjście
  • formatowane wejście/wyjście
  • klasa Console
 4. Metody
  • przekazywanie parametrów z i do metod
  • domyślne parametry
  • zakresy
  • domknięcia
 5. Sterowanie przepływem programu
  • instrukcje decyzyjne
  • pętle
  • instrukcje strukturalne
 6. Pliki i ich obsługa
  • klasa File
  • przekazywanie argumentów w linii poleceń
 7. Programowanie obiektowe
  • hierarchia klas
  • dziedziczenie i kompozycja
  • polimorfizm
  • klasy abstrakcyjne i interfejsy
 8. Testy jednostkowe
  • GroovyTestCase i JUnit
  • GroovyTestSuite i JUnit
  • rola testowania w codziennej pracy z językiem Groovy
 9. Przechowywanie danych i stanu
  • zapytania i proste relacje
  • zmiany w bazie danych
  • mapowanie ORM
  • dziedziczenie w ramach ORM
  • współpraca z frameworkiem Spring
 10. XML
  • parsowanie XML
  • walidacja XML
  • Groovy Markup
  • MarkupBuilder
 11. Programowanie GUI
  • SwingBuilder
  • tabele i listy
  • klasy Box i BoxLayout
 12. Programowanie po stronie serwera
  • implementowanie servletów w Groovy
  • implementowanie groovletów
  • strony GSP