Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  PHP – Programowanie w języku PHP

  PPHP1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
  • Umiejętność implementowania obiektu i modułu wg. dostarczonej specyfikacji.
  • Umiejętność programowania z użyciem standardowych funkcji i mechanizmów języka.
  • Wstępne zorientowanie w dostępnych frameworkach języka PHP

  Cel

  • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie prostych i średnio zaawansowanych aplikacji w języku PHP
  • Zapoznanie się uczestników z zestawem podstawowych funkcji języka PHP
  • Wykształcenie umiejętności weryfikowania poprawności programów oraz diagnozowania błędów
  • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji aplikacji w języku PHP
  • Przygotowanie do zdawania egzaminu ZCE
  • Zapoznanie się z uznanymi praktykami wytwórczymi
  • Zapoznanie się z dostępnymi frameworkami PHP

  Grupa docelowa

  Kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy programują w dowolnym języku programowania proceduralnym lub obiektowym (Java, C, C#, VB, Pascal) i chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku PHP.

  Zagadnienia zajęć skupiają się na programowaniu w języku PHP w sposób umożliwiający kompleksowe tworzenie aplikacji internetowych i obejmują wymagania egzaminu ZCE (ang. Zend Certified Engineer). W trakcie zajęć duży nacisk kładziemy na prawidłową i wydajną implementację rozwiązań oraz uznane praktyki wytwórcze. Zajęcia obejmują także zagadnienia związane z przeglądem dostępnych ram (ang. frameworkówi) PHP oraz integracji z bazą danych MySQL.

   

  Wymagania

  • Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku proceduralnym bądź obiektowym na poziomie podstawowym
  • Znajomość podstaw technologii obiektowej.
  • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego GNU/Linux lub Microsoft Windows na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika.

   

  Konspekt

  1. Podstawy PHP
   • Cykl życia strony
   • Anatomia skryptu PHP
   • Budowa skryptu
   • Typy danych
   • Zmienne
   • Stałe
   • Operatory
   • Struktury kontrolne
  2. Funkcje
   • Podstawy
   • Przekazywanie argumentów
   • Zwracanie wartości
   • Zasięg zmiennych
   • Funkcje zagnieżdżone
   • Funkcje rekurencyjne
  3. Tablice
   • Podstawy
   • Operacje na tablicach
   • Iteracja
   • Sortowanie
   • Stos, kolejki, zbiory
  4. Ciągi tekstowe
   • Podstawy
   • Operacje na ciągach
   • Formatowanie
   • Wyrażenia regularne
  5. Programowanie internetowe
   • Protokół HTTP
   • Formularze
   • Nagłówki HTTP
   • Sesje
  6. Programowanie obiektowe
   • Podstawy
   • Metody i atrybuty
   • Stałe i metody statyczne
   • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
   • Wyjątki
  7. Podstawy baz danych
   • Wstęp do relacyjnych baz danych
   • Złączenia
   • Procedury składowane
   • Transakcje
  8. Integracja PHP i MySQL
  9. Projektowanie obiektowe
   • Przydatne wzorce projektowe
   • Singleton
   • Factory
   • Registry
   • MVC
  10. Biblioteka standardowa PHP
   • XML i WebServices
   • Podstawy XML
   • DOM w PHP
   • Web Services
  11. Obsługa plików
   • Prawa dostępu do plików oraz prawo własności
   • Odczyt pliku
   • Zapis do pliku
   • Inne operacje na plikach i katalogach
  12. Bezpieczeństwo aplikacji
  13. AJAX i PHP
  14. Wybrane frameworki (moduł opcjonalny)
   • Symfony2
   • Zend Framework 2
   • Laravel
   • Silex

  Uwagi

  Szkolenie trwa: 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-26. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka