Cena Netto:
5 566.00 PLN
Brutto: 6 846.18 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Tylko dla grup zamkniętych! 

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Samodzielna analiza dostarczanego kodu.
 • Umiejętność implementowania obiektu i modułu wg. dostarczonej specyfikacji.
 • Umiejętność programowania z użyciem standardowych funkcji i mechanizmów języka.
 • Wstępne zorientowanie w dostępnych frameworkach języka PHP

Cel

 • Wykształcenie umiejętności samodzielnego programowania w zakresie prostych i średnio zaawansowanych aplikacji w języku PHP
 • Zapoznanie się uczestników z zestawem podstawowych funkcji języka PHP
 • Wykształcenie umiejętności weryfikowania poprawności programów oraz diagnozowania błędów
 • Dostarczenie narzędzi do samodzielnej implementacji aplikacji w języku PHP
 • Przygotowanie do zdawania egzaminu ZCE
 • Zapoznanie się z uznanymi praktykami wytwórczymi
 • Zapoznanie się z dostępnymi frameworkami PHP

Grupa docelowa:

Kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy programują w dowolnym języku programowania proceduralnym lub obiektowym (Java, C, C#, VB, Pascal) i chcą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z programowaniem w języku PHP.

Zagadnienia zajęć skupiają się na programowaniu w języku PHP w sposób umożliwiający kompleksowe tworzenie aplikacji internetowych i obejmują wymagania egzaminu ZCE (ang. Zend Certified Engineer). W trakcie zajęć duży nacisk kładziemy na prawidłową i wydajną implementację rozwiązań oraz uznane praktyki wytwórcze. Zajęcia obejmują także zagadnienia związane z przeglądem dostępnych ram (ang. frameworkówi) PHP oraz integracji z bazą danych MySQL.

 

Uwagi:

Szkolenie trwa: 4 dni.
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Doświadczenie w programowaniu w jakimkolwiek języku proceduralnym bądź obiektowym na poziomie podstawowym
 • Znajomość podstaw technologii obiektowej.
 • Umiejętność pracy w środowisku systemu operacyjnego GNU/Linux lub Microsoft Windows na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika.

 

Konspekt

 1. Podstawy PHP
  • Cykl życia strony
  • Anatomia skryptu PHP
  • Budowa skryptu
  • Typy danych
  • Zmienne
  • Stałe
  • Operatory
  • Struktury kontrolne
 2. Funkcje
  • Podstawy
  • Przekazywanie argumentów
  • Zwracanie wartości
  • Zasięg zmiennych
  • Funkcje zagnieżdżone
  • Funkcje rekurencyjne
 3. Tablice
  • Podstawy
  • Operacje na tablicach
  • Iteracja
  • Sortowanie
  • Stos, kolejki, zbiory
 4. Ciągi tekstowe
  • Podstawy
  • Operacje na ciągach
  • Formatowanie
  • Wyrażenia regularne
 5. Programowanie internetowe
  • Protokół HTTP
  • Formularze
  • Nagłówki HTTP
  • Sesje
 6. Programowanie obiektowe
  • Podstawy
  • Metody i atrybuty
  • Stałe i metody statyczne
  • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
  • Wyjątki
 7. Podstawy baz danych
  • Wstęp do relacyjnych baz danych
  • Złączenia
  • Procedury składowane
  • Transakcje
 8. Integracja PHP i MySQL
 9. Projektowanie obiektowe
  • Przydatne wzorce projektowe
  • Singleton
  • Factory
  • Registry
  • MVC
 10. Biblioteka standardowa PHP
  • XML i WebServices
  • Podstawy XML
  • DOM w PHP
  • Web Services
 11. Obsługa plików
  • Prawa dostępu do plików oraz prawo własności
  • Odczyt pliku
  • Zapis do pliku
  • Inne operacje na plikach i katalogach
 12. Bezpieczeństwo aplikacji
 13. AJAX i PHP
 14. Wybrane frameworki (moduł opcjonalny)
  • Symfony2
  • Zend Framework 2
  • Laravel
  • Silex