Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Java – Programowanie w języku Java

  PJAVA1

  Opis

  Umiejętności zdobywane podczas kursu:

  • Praktyczne programowanie w języku Java
  • Stosowanie technik programowania specyficznych dla języka Java
  • Podstawowa refaktoryzacja i analiza własnego i dostarczonego kodu
  • Analiza działania i usuwanie błędów w aplikacjach dostarczonych na poziomie kodu źródłowego

  Cel

  • Opanowanie praktycznych umiejętności programowania w języku Java.
  • Umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej pracy przy poznawaniu języka Java i związanych z nim bibliotek
  • Praktyczne zapoznanie się z programowaniem zorientowanym obiektowo
  • Zaznajomienie się ze specyficznymi cechami języka Java
  • Umiejętność tworzenia elastycznych rozwiązań programistycznych

  Grupa docelowa

  Kurs jest przeznaczony dla osób które programują już w dowolnym języku programowania i chciały by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności programowania w języku Java. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem narzędzi na licencjach otwartych. Zakres zagadnień poruszanych w ramach zajęć odpowiada poziomowi wiedzy SCJP (Sun Certified Java Programmer)

  Wymagania

  • Znajomość koncepcji programowania obiektowego i dekompozycji rozwiązań informatycznych
  • Znajomość dowolnego języka programowania obiektowego lub strukturalnego
  • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do technologii Java
   • podstawowe pojęcia
   • opis i budowa platformy
   • narzędzia dostarczane w ramach JDK
   • dostępna dokumentacja i jej tworzenie
  2. Obiekty i powiązania pomiędzy obiektami
   • deklarowanie obiektu
   • proste relacje pokrewieństwa pomiędzy obiektami
   • pakiet i odwołanie do obiektu
  3. Typy i struktury danych
   • proste typy danych
   • złożone struktury danych
   • specjalne typy danych
  4. Implementacja podstawowych koncepcji programowania obiektowego w języku Java
   • podstawowe pojęcia obiektowe
   • dziedziczenie, polimorfizm
   • klasy abstrakcyjne, interfejsy
  5. Struktury sterujące przebiegiem programu
   • sprawdzanie warunków i realizacja rozgałęzień
   • pętle
   • iteratory
  6. Obsługa wejścia i wyjścia
   • strumienie i filtry
   • obsługa plików
   • serializacja i deserializacja obiektów
  7. Obsługa błędów i wyjątków
   • obsługa sytuacji wyjątkowej
   • propagowanie i przechwytywanie wyjątku
  8. Programowanie wielowątkowe
   • tworzenie aplikacji wielowątkowych
   • wspólne i prywatne dane w aplikacjach wielowątkowych
  9. Synchronizacja i ochrona danych
   • operacje atomowe i specjalne typy danych
   • synchronizacja wątków
  10. Komunikacja pomiędzy aplikacjami
   • sposoby wymiany komunikatów pomiędzy aplikacjami
   • połączenia TCP/IP
  11. Współpraca z bazami danych
   • proste zapytania SQL
   • obsługa zwracanych danych
  12. Środowisko graficzne
   • rozkład komponentów i zarządca rozkładu
   • kontenery
   • model zdarzeń i wzorzec obserwatora
   • tworzenie menu
   • obsługa grafiki

  Uwagi

  Czas trwania szkolenia – 4 dni.
  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.4008 PLN – tabela nr. 233/C/NBP/2023, z dnia 2023-11-30. Obowiązująca od: 2023-12-04. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

   

   

  Opis:

    – Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka