Cena Netto:
5 566.00 PLN
Brutto: 6 846.18 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Umiejętności zdobywane podczas kursu:

 • Praktyczne programowanie w języku Java
 • Stosowanie technik programowania specyficznych dla języka Java
 • Podstawowa refaktoryzacja i analiza własnego i dostarczonego kodu
 • Analiza działania i usuwanie błędów w aplikacjach dostarczonych na poziomie kodu źródłowego

Cel

 • Opanowanie praktycznych umiejętności programowania w języku Java.
 • Umożliwienie rozpoczęcia samodzielnej pracy przy poznawaniu języka Java i związanych z nim bibliotek
 • Praktyczne zapoznanie się z programowaniem zorientowanym obiektowo
 • Zaznajomienie się ze specyficznymi cechami języka Java
 • Umiejętność tworzenia elastycznych rozwiązań programistycznych

Grupa docelowa:

Kurs jest przeznaczony dla osób które programują już w dowolnym języku programowania i chciały by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności programowania w języku Java. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem narzędzi na licencjach otwartych. Zakres zagadnień poruszanych w ramach zajęć odpowiada poziomowi wiedzy SCJP (Sun Certified Java Programmer)

Uwagi:

Czas trwania szkolenia - 4 dni. 
Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

Wymagania:

 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego i dekompozycji rozwiązań informatycznych
 • Znajomość dowolnego języka programowania obiektowego lub strukturalnego
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi na poziomie średnio zaawansowanego użytkownika

Konspekt

 1. Wprowadzenie do technologii Java
  • podstawowe pojęcia
  • opis i budowa platformy
  • narzędzia dostarczane w ramach JDK
  • dostępna dokumentacja i jej tworzenie
 2. Obiekty i powiązania pomiędzy obiektami
  • deklarowanie obiektu
  • proste relacje pokrewieństwa pomiędzy obiektami
  • pakiet i odwołanie do obiektu
 3. Typy i struktury danych
  • proste typy danych
  • złożone struktury danych
  • specjalne typy danych
 4. Implementacja podstawowych koncepcji programowania obiektowego w języku Java
  • podstawowe pojęcia obiektowe
  • dziedziczenie, polimorfizm
  • klasy abstrakcyjne, interfejsy
 5. Struktury sterujące przebiegiem programu
  • sprawdzanie warunków i realizacja rozgałęzień
  • pętle
  • iteratory
 6. Obsługa wejścia i wyjścia
  • strumienie i filtry
  • obsługa plików
  • serializacja i deserializacja obiektów
 7. Obsługa błędów i wyjątków
  • obsługa sytuacji wyjątkowej
  • propagowanie i przechwytywanie wyjątku
 8. Programowanie wielowątkowe
  • tworzenie aplikacji wielowątkowych
  • wspólne i prywatne dane w aplikacjach wielowątkowych
 9. Synchronizacja i ochrona danych
  • operacje atomowe i specjalne typy danych
  • synchronizacja wątków
 10. Komunikacja pomiędzy aplikacjami
  • sposoby wymiany komunikatów pomiędzy aplikacjami
  • połączenia TCP/IP
 11. Współpraca z bazami danych
  • proste zapytania SQL
  • obsługa zwracanych danych
 12. Środowisko graficzne
  • rozkład komponentów i zarządca rozkładu
  • kontenery
  • model zdarzeń i wzorzec obserwatora
  • tworzenie menu
  • obsługa grafiki