Cena Netto:
3 800.00 PLN
Brutto: 4 674.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym z zakresu zarządzania projektami na poziomie Practitioner.

W trakcie kursu trener skupia się na omówieniu najbardziej problematycznych kwestii, wyjaśniając nieścisłości, korzystając z przykładów przez analogię czy odwołując się do doświadczenia – własnego oraz uczestników. Podczas szkolenia praca uczestników skupia się na przykładowych testach egzaminacyjnych.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi akredytora od 1.11.2019 roku szkolenie można zakupić jedynie razem z egzaminem certyfikującym.

Szkolenie jest oparte na 6. edycji metodyki PRINCE2 (6th edition).

Cel

Szkolenie przygotowuje do egzaminu PRINCE2 Practitioner i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.
Certyfikat PRINCE2 Practitioner jest przyznawany na okres 3 lat.

Grupa docelowa:

 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie metodyki PRINCE2
 • członkowie komitetów sterujących
 • kierownicy projektów realizowanych i zorganizowanych zgodnie z zasadami metodyki
 • specjaliści, konsultanci i osoby nadzorujące projekty

Uwagi:

Szkolenie trwa 2 dni.

Oferta obejmuje:

 • Szkolenie stacjonarne*
 • Egzamin Prince2 Practitioner

(*)Uwaga - Cena katalogowa szkolenia wirtualnego/zdalnego - jest niższa od ceny szkolenia stacjonarnego o 500,00 PLN netto.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • zajęcia prowadzone przez akredytowanego trenera
 • akredytowane materiały szkoleniowe
 • przyjazną atmosferę nauki oraz wymiany doświadczeń
 • możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania międzynarodowej certyfikacji
 • catering - przerwy kawowe oraz lunch (przy szkoleniach stacjonarnych)
 • dyplom uczestnictwa.

W przypadku szkolenia Practitioner cena nie uwzględnia oficjalnego podręcznika (wyd. przez AXELOS).

Przed szkoleniem kursanci otrzymują do wykonania zestaw zadań, który następnie jest szczegółowo omawiany podczas szkolenia.
Podczas szkolenia rozwiązywane są przykładowe testy egzaminacyjne.

Szczegóły dotyczące egzaminu:

 • Czas trwania: 2h 30 minut
 • Objętość: 68 pytań (zawsze 1 prawidłowa odpowiedź)
 • Wynik pozytywny: 56% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)
 • Język: polski, angielski

Egzamin jest dostępny:

 • w wersji papierowej (podczas szkoleń stacjonarnych)
 • w wersji elektronicznej (podczas szkoleń online).

W trakcie szkolenia uczestnikom przekazywane są cenne wskazówki, uwagi oraz informacje niezbędne do zdania egzaminu. Kursanci otrzymują również dostęp do egzaminów próbnych, które pozwalają im na zapoznanie się ze strukturą testu oraz na sprawdzenie swoich umiejętności.

Pytania egzaminacyjne odnoszą się do przykładowego scenariusza projektu i zagadnień PRINCE2. Są to zadania polegające na porządkowaniu kolejności twierdzeń oraz na określaniu czy zamieszczone wyjaśnienie rzeczywiście tłumaczy podane twierdzenie.

Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu

Dla uczestników, którzy chcą poczuć się pewniej przystępując do egzaminu, przygotowana została opcja Take2.
Rozwiązanie to jest obecnie dostępne tylko dla egzaminów z katalogu szkoleń akredytowanych przez Peoplecert.
Zakupienie tego produktu umożliwia przystąpienie do egzaminu po raz drugi - w przypadku gdy pierwsza próba zakończy się niepowodzeniem (oby nie!).

Możliwość skorzystania z tego rozwiązania dotyczy zarówno egzaminów zdawanych w wersji papierowej, jak i elektronicznej.
Bez względu na formę pierwszego egzaminu, drugie podejście odbywa się zawsze w formie elektronicznej (online).

Wykupienie drugiego podejścia do egzaminu jest wiążące i nie podlega zwrotowi/zmianie.
Odbywa się jedynie w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie (nie daje możliwości poprawy wyniku z pierwszego podejścia).

Koszt Take2 wynosi 285 zł netto, co stanowi niewielką część ceny egzaminu.
Zakupu można dokonać poprzez Kartę Zgłoszeniową: wystarczy zaznaczyć opcję "Take2 - dodatkowe podejście do egzaminu".

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl 

Wymagania:

Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu, uzupełniającego wiedzę pozyskaną w trakcie kursu na poziomie Foundation. Jest dostępne wyłącznie dla posiadaczy certyfikatu PRINCE2 Foundation.

Konspekt

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 1
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy
 • PRINCE2 Practitioner - egzamin próbny nr 2
 • Omówienie pytań, wyjaśnienie wątpliwości, uzupełnienie brakującej uczestnikom wiedzy