Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Oracle 18c: Strojenie poleceń SQL i procedur PL/SQL – warsztaty

  Oracle_STR18c

  Opis

  Szkolenie/warsztat Oracle 18c: Strojenie poleceń SQL i procedur PL/SQL w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL.

  Cel

  Nabycie wiedzy poziomu Ekspert.

  Grupa docelowa

  Szkolenie to jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle.

  Wymagania

  • Swobodne posługiwanie się językiem SQL i PL/SQL.
  • Doświadczenie praktyczne w pracy z Oracle lub innym silnikiem relacyjnej bazy danych.

  Konspekt

  1. Metodyka strojenia aplikacji
   • Odnalezienie problemu
   • Diagnozowanie przyczyny
   • Aplikowanie rozwiązania
  2. Architektura bazy danych i instancji
   • Podstawowe informacje o plikach i procesach serwera
   • Struktury pamięci (SGA, PGA)
   • Proces parsowania i współdzielenia kursorów
  3. Analiza planu wykonania polecenia
   • Sposoby pozyskiwania hipotetycznego i rzeczywistego planu zapytania (EXPLAIN PLAN, DBMS_XPLAN, SQLPlus Autotrace)
   • Oznaczanie kolejności kroków algorytmu
   • Interpretacja zawartości drzewa planu
   • Plany adaptywne
  4. Proces optymalizacji kosztowej i sterowanie praca optymalizatora kosztowego
   • Właściwości optymalizacji kosztowej i regułowej
   • Parametry sesji i instancji
   • Podpowiedzi (hinty)
   • Wzorce planów zapytań (outlines)
   • Zarządzanie planami zapytań (baselines)
  5. Statystyki i histogramy
   • Wpływ statystyk i histogramów na wydajność
   • Sposoby zbierania statystyk i histogramów
   • Strategie zliczania i estymacji statystyk, próbkowanie ad hoc
   • Zarządzanie statystykami: blokowanie, kopiowanie, edycja, automatyzacja zbierania, monitorowanie zmian
   • Statystyki wielokolumnowe, oparte na wyrażeniach
   • Statystyki systemowe i słownikowe
   • Statystyki adaptywne
  6. Logiczna i fizyczna struktura bazy
   • Przestrzenie tabel, Segmenty, Rozszerzenia, Bloki
  7. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez prawidłową gospodarkę miejscem
   • Kiedy stosować pełny odczyt
   • Alokacja przestrzeni w bloku i segmencie, wskaźnik wysokiej wody, PCTFREE
   • Wpływ operacji DML oraz sposobu alokacji przestrzeni na wydajność odczytów
   • Ładowanie danych ścieżką konwencjonalną i bezpośrednią
   • Reorganizacja fizyczna danych, obcinanie, defragmentacja, przebudowa
  8. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez fizyczne wydzielenie „gorących danych”
   • Tablice tymczasowe
   • Partycjonowanie
   • Widoki zmaterializowane
  9. Optymalizacja pełnego odczytu poprzez kompresję danych
   • Kompresja OLTP
   • Kompresja OLAP
  10. Optymalizacja odczytu poprzez indeks
   • Pojęcie ROWID, budowa indeksów BTREE
   • Porównanie efektywności dostępu do danych poprzez indeksy BTREE i FULL SCAN
   • Wpływ indeksów na operacje DML
   • Strategie zakładania i usuwanie indeksów
   • Indeks „dobry” i „zły”, wpływ entropii fizycznego rozmieszczenia danych na koszty użycia indeksu
   • Właściwości i statystyki indeksów
   • Rodzaje odczytów: UNIQUE, RANGE, SKIP, FULL, FAST FULL, MIN/MAX
   • Rodzaje indeksów: unikalne, funkcyjne, wielokolumnowe, z odwróconym kluczem, lokalne/globalne, wirtualne, niewidzialne
   • Wartości NULL w indeksach
   • Tablice zorganizowane indeksowo (IOT)
   • Indeksy bitmapowe i złączeniowe
  11. Optymalizacja procesu sortowania
   • Sortowanie pamięciowe
   • Sortowania indeksowe
   • Sortowania lingwistyczne
  12. Optymalizacja złączeń i podzapytań
   • Metody łączenia: MERGE, HASH, NESTED LOOP
   • Złączenia w systemach OLTP i OLAP
   • Złączenia gwiazdowe
   • Kolejność łączeń
   • Złączenia zewnętrzne
  13. Monitorowanie wydajności i znajdowanie wąskich gardeł procesu
   • v$sql…., dba_hist…
   • Śledzenie sesji bazodanowej/procesu
   • Śledzenie sesji aplikacyjnej/użytkownika w modelu dzierżawy połączenia do bazy danych
   • Narzędzie TkProf, TrcSess
   • Raporty ASH i AWR
  14. Wydajność kodu PL/SQL
   • Używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
    • zasady współdzielenia kursorów
    • używanie wartości literalnych w poleceniach SQL
    • kursory adaptywne
   • Prawidłowy sposób komunikacji SQL <=> PL/SQL
    • kursory a operacje masowe
    • prefetch
    • for update
   • Funkcje własne w SQL
    • lokalne
    • buforowanie wyników funckji
    • determinizm a wydajność
   • Przekazywanie parametrów przez kopię/wskaźnik
   • Wtapianie krótkich procedur na etapie kompilacji
   • Zarządzanie kompilatorem
    • poziomy optymalizacji kompilatora
    • Natywna kompilacja
   • Inne aspekty optymalizacji PL/SQL

  Uwagi

  Zajęcia trwają 4 dni.

  Poziom – Ekspert

  Sugerowane szkolenia poprzedzające:
  – Oracle 18c: SQL – zaawansowane programowanie i projektowanie
  – Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:5566 PLNCena brutto:6846.18 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6435 PLN – tabela nr. 186/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-25. Obowiązująca od: 2023-09-27. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy Dodaj do koszyka