Cena Netto:
3 850.00 PLN
Brutto: 4 735.50 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów, to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061). 

Szkolenie dostarcza uczestnikom umiejętności pracy z bazą danych Oracle przy użyciu języka SQL oraz umożliwia udział w dalszych kierunkowych szkoleniach w tej dziedzinie. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061), będącego oficjalnym, respektowanym na całym świecie potwierdzeniem posiadanych umiejętności oraz wymaganego do uzyskania większości certyfikatów Oracle w zakresie administracji i programowania bazy danych.

Cel

Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061)

Grupa docelowa:

Szkolenie jest dedykowane osobom o profilu użytkownika, programisty, administratora lub projektanta, które zaczynają pracę z bazą danych Oracle.

Uwagi:

Zajęcia trwają 3 dni. 
Poziom - Podstawowy

Sugerowane szkolenia uzupełniające: 

 • Oracle 18c: SQL – zaawansowane programowanie i projektowanie
 • Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych
 • Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

 • Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z bazami danych
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

Konspekt

 1. Wprowadzenie do pracy z bazą danych Oracle
  • Architektura bazy danych
  • Model relacyjny bazy danych
  • Użytkownicy, schematy, sesje
  • Narzędzia i pliki konfiguracyjne
 2. Podstawy zapytań
  • Projekcja, selekcja, sortowanie
  • Operatory, wyrażenia, trójstanowa logika
 3. Funkcje skalarne
  • Operacje na liczbach i tekstach
  • Funkcje wyliczeniowe
  • Konwersje typów
  • Operacje na datach
  • Obsługa ustawień narodowych i regionalnych
 4. Agregacje danych
  • Funkcje grupujące
  • Klauzula DISTINCT
  • Klauzule GROUP BY i HAVING
 5. Złączenia
  • Krzyżowe, wewnętrzne, zewnętrzne
  • Składnia Oracle i ANSI SQL
  • Nietypowe metody łączenia (SELF, NATURAL, ANTY, NONEQUAL)
  • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 6. Podzapytania proste
  • Jednowierszowe, wielowierszowe, wektorowe
  • Wielokrotnie zagnieżdżane
  • Podzapytania jako źródła danych (FROM, WITH)
 7. Podzapytania skorelowane
  • Parametryzowanie podzapytań
  • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
  • Podzapytania skalarne
 8. Budowa repozytorium - podstawy
  • Tworzenie i zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
  • Więzy integralności (CONSTRAINTS)
 9. Manipulowanie danymi (DML)
  • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
  • Podstawy transakcyjności
 10. Dodatek A – Operacje na dużych zbiorach danych (merge, insert all, insert first)
 11. Dodatek B - Współbieżna praca użytkowników
  • Transakcje autonomiczne, punkty zachowania
  • Blokady
  • FLASHBACK