Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów – warsztaty

  Oracle_INT18c

  Opis

  Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów, to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061).  Szkolenie dostarcza uczestnikom umiejętności pracy z bazą danych Oracle przy użyciu języka SQL oraz umożliwia udział w dalszych kierunkowych szkoleniach w tej dziedzinie. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061), będącego oficjalnym, respektowanym na całym świecie potwierdzeniem posiadanych umiejętności oraz wymaganego do uzyskania większości certyfikatów Oracle w zakresie administracji i programowania bazy danych.

  Cel

  Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061)

  Grupa docelowa

  Szkolenie jest dedykowane osobom o profilu użytkownika, programisty, administratora lub projektanta, które zaczynają pracę z bazą danych Oracle.

  Wymagania

  • Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z bazami danych
  • Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

  Konspekt

  1. Wprowadzenie do pracy z bazą danych Oracle
   • Architektura bazy danych
   • Model relacyjny bazy danych
   • Użytkownicy, schematy, sesje
   • Narzędzia i pliki konfiguracyjne
  2. Podstawy zapytań
   • Projekcja, selekcja, sortowanie
   • Operatory, wyrażenia, trójstanowa logika
  3. Funkcje skalarne
   • Operacje na liczbach i tekstach
   • Funkcje wyliczeniowe
   • Konwersje typów
   • Operacje na datach
   • Obsługa ustawień narodowych i regionalnych
  4. Agregacje danych
   • Funkcje grupujące
   • Klauzula DISTINCT
   • Klauzule GROUP BY i HAVING
  5. Złączenia
   • Krzyżowe, wewnętrzne, zewnętrzne
   • Składnia Oracle i ANSI SQL
   • Nietypowe metody łączenia (SELF, NATURAL, ANTY, NONEQUAL)
   • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
  6. Podzapytania proste
   • Jednowierszowe, wielowierszowe, wektorowe
   • Wielokrotnie zagnieżdżane
   • Podzapytania jako źródła danych (FROM, WITH)
  7. Podzapytania skorelowane
   • Parametryzowanie podzapytań
   • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
   • Podzapytania skalarne
  8. Budowa repozytorium – podstawy
   • Tworzenie i zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
   • Więzy integralności (CONSTRAINTS)
  9. Manipulowanie danymi (DML)
   • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE
   • Podstawy transakcyjności
  10. Dodatek A – Operacje na dużych zbiorach danych (merge, insert all, insert first)
  11. Dodatek B – Współbieżna praca użytkowników
   • Transakcje autonomiczne, punkty zachowania
   • Blokady
   • FLASHBACK

  Uwagi

  Zajęcia trwają 3 dni.
  Poziom – Podstawowy

  Sugerowane szkolenia uzupełniające:

  • Oracle 18c: SQL – zaawansowane programowanie i projektowanie
  • Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych
  • Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.

  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:4659 PLNCena brutto:5730.57 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6683 PLN – tabela nr. 183/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-20. Obowiązująca od: 2023-09-21. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka