Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Oracle 18c: SQL dla analityków danych – warsztaty

  Oracle_AN18c

  Opis

  Oracle 18c: SQL dla analityków danych, to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061).  Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z technikami analizy danych przy pomocy języka SQL oraz z narzędziami potrzebnymi podczas pracy z bazą danych Oracle.

  Cel

  Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061)

  Grupa docelowa

  Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL.

  Wymagania

  • Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z bazami danych
  • Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

  Konspekt

  1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Oracle
   • Architektura połączenia, sesje
   • Model relacyjny bazy danych
   • Użytkownicy i schematy
   • Narzędzia klienckie
  2. Wstęp do instrukcji SELECT
   • Projekcja i selekcja
   • Sortowanie
   • Operatory i obsługa NULL
   • Parametry leksykalne zapytań (& i &&)
   • Ograniczanie liczy rekordów (ROWNUM, FETCH, SAMPLE)
  3. Funkcje skalarne
   • Funkcje wbudowane, zagnieżdżanie funkcji
   • Konwersje typów
   • Funkcje wyliczeniowe
  4. Obsługa czasu i ustawień regionalnych
   • Operacje na datach
   • Lokalne ustawienia narodowe i regionalne w SQL
  5. Grupowanie i agregacje
   • Funkcje grupujące
   • Klauzula DISTINCT
   • Klauzule GROUP BY i HAVING
  6. Pobieranie danych z wielu tabel
   • Złączenia krzyżowe, wewnętrzne i zewnętrzne (cross, inner, outer)
   • Nietypowe formy złączeń (SELF, NATURAL, NONEQUAL)
   • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
  7. Podzapytania
   • Podzapytania proste
   • Podzapytania skorelowane
   • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
   • Inne rodzaje podzapytań (FROM, WITH, skalarne)
  8. Zaawansowane grupowanie
   • Operacje na ciągach danych (WITHIN GROUP)
   • Operacje na pierwszym/ostatnim wierszy ciągu (KEEP)
   • Agregacje zbiorcze (ROLLUP, CUBE, GROUPING SET)
   • Tabele przestawne (PIVOT, UNPIVOT)
  9. Funkcje analityczne
   • Generowanie podsumowań częściowych
   • Funkcje rankingu i pozycji
   • Dynamiczne okna
  10. Zapytania hierarchiczne
   • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
   • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
  11. Wyrażenia regularne w SQL
   • Przeszukiwanie danych
   • Transformacje danych
  12. Manipulowanie danymi (DML)
   • Wstawianie, modyfikowanie, usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
  13. Współbieżna praca użytkowników
   • Transakcje
   • Spójność danych w czasie
   • Blokady
   • FLASHBACK
  14. Dodatek A – Przenoszenie i ładowanie danych
   • Database linki
   • Eksport wyników zapytania do pliku csv
   • Import danych z pliku csv, SqlLoader
   • Tablice zewnętrzne
  15. Dodatek B – Różne obiekty bazy danych
   • Słownik systemowy
   • Tabele, więzy integralności
   • Widoki
   • Sekwencje
   • Indeksy
   • Synonimy
   • Programy składowane PL/SQL

  Uwagi

  Zajęcia trwają 5 dni.
  Poziom – Podstawowy + Zaawansowany

  Sugerowane szkolenia uzupełniające – Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:6413 PLNCena brutto:7887.99 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.584 PLN – tabela nr. 106/C/NBP/2023, z dnia 2023-06-01. Obowiązująca od: 2023-06-04. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego Red Hat (Virtual training VT) może różnić się od czasu trwania szkolenia stacjonarnego (Classroom).

  Pakiet szkoleniowy Red Hat (bundle) to szkolenie z egzaminem.

  Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na koncie redhat.com(!).

  Oferujemy szkolenia wirtualne/zdalne, jak i stacjonarne (w naszym ośrodku w Warszawie, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta).
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka