Cena Netto:
5 300.00 PLN
Brutto: 6 519.00 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Oracle 18c: SQL dla analityków danych, to warsztaty przygotowujące do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061). 

Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z technikami analizy danych przy pomocy języka SQL oraz z narzędziami potrzebnymi podczas pracy z bazą danych Oracle. 

Cel

Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061)

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. 

Uwagi:

Zajęcia trwają 5 dni. 
Poziom - Podstawowy + Zaawansowany

Sugerowane szkolenia uzupełniające - Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

 • Ogólna znajomość zagadnień informatycznych oraz pojęć związanych z bazami danych
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera.

Konspekt

 1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Oracle
  • Architektura połączenia, sesje
  • Model relacyjny bazy danych
  • Użytkownicy i schematy
  • Narzędzia klienckie
 2. Wstęp do instrukcji SELECT
  • Projekcja i selekcja
  • Sortowanie
  • Operatory i obsługa NULL
  • Parametry leksykalne zapytań (& i &&)
  • Ograniczanie liczy rekordów (ROWNUM, FETCH, SAMPLE)
 3. Funkcje skalarne
  • Funkcje wbudowane, zagnieżdżanie funkcji
  • Konwersje typów
  • Funkcje wyliczeniowe
 4. Obsługa czasu i ustawień regionalnych
  • Operacje na datach
  • Lokalne ustawienia narodowe i regionalne w SQL
 5. Grupowanie i agregacje
  • Funkcje grupujące
  • Klauzula DISTINCT
  • Klauzule GROUP BY i HAVING
 6. Pobieranie danych z wielu tabel
  • Złączenia krzyżowe, wewnętrzne i zewnętrzne (cross, inner, outer)
  • Nietypowe formy złączeń (SELF, NATURAL, NONEQUAL)
  • Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
 7. Podzapytania
  • Podzapytania proste
  • Podzapytania skorelowane
  • Operatory EXISTS i NOT EXISTS
  • Inne rodzaje podzapytań (FROM, WITH, skalarne)
 8. Zaawansowane grupowanie
  • Operacje na ciągach danych (WITHIN GROUP)
  • Operacje na pierwszym/ostatnim wierszy ciągu (KEEP)
  • Agregacje zbiorcze (ROLLUP, CUBE, GROUPING SET)
  • Tabele przestawne (PIVOT, UNPIVOT)
 9. Funkcje analityczne
  • Generowanie podsumowań częściowych
  • Funkcje rankingu i pozycji
  • Dynamiczne okna
 10. Zapytania hierarchiczne
  • Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
  • Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
 11. Wyrażenia regularne w SQL
  • Przeszukiwanie danych
  • Transformacje danych
 12. Manipulowanie danymi (DML)
  • Wstawianie, modyfikowanie, usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
 13. Współbieżna praca użytkowników
  • Transakcje
  • Spójność danych w czasie
  • Blokady
  • FLASHBACK
 14. Dodatek A - Przenoszenie i ładowanie danych
  • Database linki
  • Eksport wyników zapytania do pliku csv
  • Import danych z pliku csv, SqlLoader
  • Tablice zewnętrzne
 15. Dodatek B - Różne obiekty bazy danych
  • Słownik systemowy
  • Tabele, więzy integralności
  • Widoki
  • Sekwencje
  • Indeksy
  • Synonimy
  • Programy składowane PL/SQL