Cena Netto:
4 659.00 PLN
Brutto: 5 730.57 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie/warsztat Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych pozwala na nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji bazodanowych osadzonych w bazie danych.

Cel

Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 11g: Program with PL/SQL (1Z0-144) -> Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy znają podstawy SQL i PL/SQL, ale chcą poznać bardzie zaawansowane mechanizmy języka, oraz chcą tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o programy składowane PL/SQL.

Uwagi:

Zajęcia trwają 3 dni.

Poziom - Zaawansowany

Sugerowane szkolenia poprzedzające:
- Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów
- Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych

Sugerowane szkolenia uzupełniające:
- Oracle 18c: Strojenie poleceń SQL i procedur PL/SQL

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

 • Znajomość podstaw języka SQL w zakresie zapytań, oraz poleceń DML, DDL i TCL
 • Umiejętność interpretacji i tworzenia prostych skryptów PL/SQL.

Konspekt

 1. Tworzenie podprogramów składowanych
  • Kompilacja, status obiektów, kody źródłowe
  • Szyfrowanie kodu (wrap)
  • Model zależności obiektów
  • Parametryzowanie
 2. Uprawnienia i schematy w PL/SQL
  • Model właściciela i wołającego
  • Uprawnienia bezpośrednie i rolowe
  • Biała lista
  • Nadawanie ról procedurom i dziedziczenie uprawnień
 3. Zaawansowane kursory
  • Porównanie kursorów jawnych i pętli kursorowej
  • Wskaźniki na kursory słabe i mocne
  • Obsługa kursorów dynamicznych
  • Kursory FOR UPDATE
 4. Kolekcje
  • Tablice asocjacyjne (index by), zagnieżdżone i (nested tables) i varraye
  • Atrybuty, obsługa, inicjalizacja, alokacja pamięci
  • Masowe zapytania (BULK COLLECT) i masowe DML (FORALL)
  • Operacje masowe w dynamicznym SQL
  • Obsługa wyjątków w operacjach masowych
  • Funkcje tablicowe i strumieniowe
 5. Pakiety
  • Struktura pakietu: specyfikacja i ciało
  • Profity stosowania pakietów
  • Sekcja inicjalizacyjna i zmienne globalne, zarządzanie pamięcią, instancja pakietu
 6. Wyzwalacze
  • Wyzwalacze DML
  • Wyzwalacze widokowe (INSTEAD OF)
  • Wyzwalacze systemowe
  • Wyzwalacze kompozytowe
 7. Kontekst aplikacji i VPD
  • Używanie kontekstu wbudowanego
  • Tworzenie własnych kontekstów prywatnych i globalnych
  • Zapis i odczyt wartości kontekstu
  • Polisy i Virtual Private Database