Formularz kontaktowy

Close

  Szkolenie

  Osoba zgłaszająca


  Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych – warsztaty

  Oracle_PPR18c

  Opis

  Szkolenie/warsztat Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych umożliwia:

  • zapoznanie się z możliwościami języka PL/SQL w ramach rozszerzenia możliwości języka SQL,
  • nabycie umiejętności sprawnego pisania skryptów w PL/SQL,
  • rozwijanie wiedzy o PL/SQL na dalszych etapach zaawansowania.

  Cel

  Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 11g: Program with PL/SQL (1Z0-144) -> Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

  Grupa docelowa

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazą danych jako programiści przy pomocy języka SQL i potrzebują rozszerzyć możliwości pracy o mechanizmy języka proceduralnego.

  Wymagania

  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych oraz podstaw języka SQL w zakresie zapytań, oraz poleceń DML, DDL i TCL.
  • Wskazana podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku strukturalnym.

  Konspekt

  1. Wstęp do języka PL/SQL
   • Porównanie SQL i PL/SQL
   • Charakterystyka języka, jednostki leksykalne
   • Budowa bloków PL/SQL
   • Bloki anonimowe a podprogramy składowane
   • Wykonywanie programu
  2. Zmienne skalarne
   • Deklaracje
   • Typy danych
   • Czas życia, zakres, inicjalizacja
  3. Sterowanie kolejnością wykonywania instrukcji
   • Podejmowanie decyzji
   • Pętle
   • Etykiety i skoki
  4. Polecenia SQL w PL/SQL
   • Polecenia DML
   • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
   • Polecenia TCL i Transakcyjność
   • Uproszczone polecenie SELECT
  5. Obsługa kursorów
   • Typy rekordowe
   • Kursory statyczne
   • Pętle kursorowe
   • Parametryzowanie kursorów
  6. Obsługa błędów i wyjątków
   • Nazwy, kody, komunikaty
   • Sekcja obsługi wyjątków i propagacja
   • Definiowanie własnych wyjątków i ich wykorzystanie
   • Błędy aplikacyjne

  Uwagi

  Zajęcia trwają 2 dni.
  Poziom – 
  Podstawowy

  Sugerowane szkolenia poprzedzające – Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów
  Sugerowane szkolenia uzupełniające – Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

  Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta.
  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

  For more details, please contact us at osec@osec.pl

  Note: The course outline is subject to change as technology advances and the underlying job evolves. For questions or confirmation on a specific objective or topic, please contact us at osec@osec.pl
  Cena netto:3751 PLNCena brutto:4613.73 PLNOpis

  Kurs przyjęty do powyższej kalkulacji 1 EUR = 4.6364 PLN – tabela nr. 185/C/NBP/2023, z dnia 2023-09-22. Obowiązująca od: 2023-09-25. Cena w PLN jest orientacyjna (wyliczana z EUR/USD wg kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury). Przyjmujemy wpłaty w PLN lub EURO.

  Uwaga

  Czas trwania szkolenia wirtualnego (virtual training VT) może różnić się od czasu trwania zajęć stacjonarnych (classroom).

  Pakiet szkoleniowy (bundle) to szkolenie z egzaminem. Termin szkolenia w pakiecie jest taki sam jak termin szkolenia bez egzaminu.

  Egzamin indywidualny Red Hat (RHIE) – realizacja do 365 dni po zakupie i przypisaniu do konta Uczestnika na redhat.com.

  Oferujemy szkolenia wirtualne, self-paced oraz stacjonarne (w Warszawie i w lokalizacjach wskazanych przez klienta). W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na osec@osec.pl

  Legenda:

     Termin gwarantowany (GTR)

  Terminy
  - /
  Dodaj do koszyka