Cena Netto:
3 751.00 PLN
Brutto: 4 613.73 PLN
Terminy:
Generuj PDF

Zapisz się

Opis

Szkolenie/warsztat Oracle 18c: PL/SQL – podstawy programowania baz danych umożliwia:

 • zapoznanie się z możliwościami języka PL/SQL w ramach rozszerzenia możliwości języka SQL,
 • nabycie umiejętności sprawnego pisania skryptów w PL/SQL,
 • rozwijanie wiedzy o PL/SQL na dalszych etapach zaawansowania.

Cel

Przygotowanie do egzaminu Oracle Database 11g: Program with PL/SQL (1Z0-144) -> Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazą danych jako programiści przy pomocy języka SQL i potrzebują rozszerzyć możliwości pracy o mechanizmy języka proceduralnego.

Uwagi:

Zajęcia trwają 2 dni. 
Poziom - 
Podstawowy

Sugerowane szkolenia poprzedzające - Oracle 18c: SQL – wprowadzenie do pracy z bazą danych dla programistów i projektantów
Sugerowane szkolenia uzupełniające - Oracle 18c: PL/SQL – zaawansowane programowanie baz danych

Oferujemy szkolenia w naszych ośrodkach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Gdyni, jak i w lokalizacjach wskazanych przez klienta. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt na  osec@osec.pl 

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych oraz podstaw języka SQL w zakresie zapytań, oraz poleceń DML, DDL i TCL.
 • Wskazana podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku strukturalnym.

Konspekt

 1. Wstęp do języka PL/SQL
  • Porównanie SQL i PL/SQL
  • Charakterystyka języka, jednostki leksykalne
  • Budowa bloków PL/SQL
  • Bloki anonimowe a podprogramy składowane
  • Wykonywanie programu
 2. Zmienne skalarne
  • Deklaracje
  • Typy danych
  • Czas życia, zakres, inicjalizacja
 3. Sterowanie kolejnością wykonywania instrukcji
  • Podejmowanie decyzji
  • Pętle
  • Etykiety i skoki
 4. Polecenia SQL w PL/SQL
  • Polecenia DML
  • Polecenia DDL i dynamiczny SQL
  • Polecenia TCL i Transakcyjność
  • Uproszczone polecenie SELECT
 5. Obsługa kursorów
  • Typy rekordowe
  • Kursory statyczne
  • Pętle kursorowe
  • Parametryzowanie kursorów
 6. Obsługa błędów i wyjątków
  • Nazwy, kody, komunikaty
  • Sekcja obsługi wyjątków i propagacja
  • Definiowanie własnych wyjątków i ich wykorzystanie
  • Błędy aplikacyjne